วันพฤหัสที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ติดตามเรา

สโมสร

พบหลักฐานชี้ มนุษย์โบราณใช้ไฟตั้งแต่ 9 แสนปีก่อน อาจบอกใบ้ “ที่อาศัย” เก่าแก่สุดของมนุษย์...

นักโบราณคดีพบหลักฐานในถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์ในแอฟริกาใต้ซึ่งมีแนวโน้มสามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า มนุษย์ยุคโบราณอาจใช้ไฟกันแล้วเมื่อประมาณ 900,000 ป...

“พระแก้วมรกต” กับความนัยจากแนวคิด “จักรพรรดิราช” สมัยรัชกาลที่ 4

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “พระแก้วมรกต” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นจากหินสีเขียวมรกต...

คนผมแดงกำแพงเพชร เชื้อสายชาวลาวอพยพจากเวียงจันทน์

ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส ภ. 003 หวญ 8-21 บรรยายว่า คนผมแดงบ้านแสนตอ ในพระราชนิพนธ์เรื่อง เสด็จประพาสต้นครั้งที่สอง รัชกาลที่ 5 ทรงกล่าวถึงการเด...

ขนมจีน “ซาวน้ำ” สูตรโบราณเฉพาะครัวไทยภาคกลาง นามและรสอันเป็นปริศนา

ปัจจุบันนี้ คงไม่ต้องถกเถียงกันแล้วกระมังครับ ว่าคำว่า “ขนมจีน” ในภาษาไทยกลาง เป็นคำยืมจากคำมอญ “คนอมจิน” หมายถึงแป้งก้อนที่ทำให้สุกแล้ว และคนภาคกลางก...

บันทึกชาวฝรั่งเศส : ชาวสยาม “ชอบน้ำท่วม”

นิโกลาส์ แชร์แวส์ บันทึกถึงสภาพหน้าน้ำและน้ำท่วม ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ แห่งกรุงศรีอยุธยา ว่า “น้ำท่วมใหญ่ ซึ่งดูเป็นที่น่ารำคาญและทำความเสียหายให้...

คนผมแดงกำแพงเพชร เชื้อสายชาวลาวอพยพจากเวียงจันทน์

ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส ภ. 003 หวญ 8-21 บรรยายว่า คนผมแดงบ้านแสนตอ ในพระราชนิพนธ์เรื่อง เสด็จประพาสต้นครั้งที่สอง รัชกาลที่ 5 ทรงกล่าวถึงการเด...

พระราชพิธีเฉลิมพระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งไม้สักทอง ภายในพระราชวังดุสิต

พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งที่รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นภายในพระราชวังดุสิต สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง โปรดเกล้าฯ ให้รื้อมาจากพระที่นั่...

“ซุ้มรับเสด็จ” ในการรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จนิวัตพระนคร พ.ศ. 2450

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เสร็จสิ้นแล้วนั้น ในการเสด็จนิวัติพระนคร ได้มีการจัดงานรับเสร็จพระพุทธเจ้าห...