ทอดน่องท่องเที่ยวฯ พาชม “ท้องพระโรงพระราชวังเดิม” ของพระเจ้าตาก

พาชม “ท้องพระโรงพระราชวังเดิม” บางส่วนจากรายการ ขรรค์ชัย-สุจิตต์ ทอดน่องท่องเที่ยว ตอน “กรุงธนบุรีของพระเจ้าตาก จากยุคอยุธยา 500 ปีมาแล้ว” ณ พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ออนแอร์เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม :

เจาะลึกพระราชวังเดิมของพระเจ้าตาก จากที่ประทับ ถึงยุคกองทัพเรือกว่า 30 ปีก่อน

“ศาลศีรษะปลาวาฬ” ของแปลกในพระราชวังเดิม

ชมรายการขรรค์ชัย-สุจิตต์ ทอดน่องท่องเที่ยว ฉบับเต็ม ตอน “กรุงธนบุรีของพระเจ้าตาก จากยุคอยุธยา 500 ปีมาแล้ว”


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 23 มกราคม 2562