เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2567

เกี่ยวกับเรา

นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นโดยคุณสุจิตต์ วงษ์เทศ ฉบับปฐมฤกษ์ออกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2522 จุดมุ่งหมายของนิตยสารฉบับนี้ก็คือเพื่อนำเสนอข้อมูลการค้นคว้า และการวินิจฉัยใหม่ๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี มานุษยวิทยาตลอดจนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในแขนงต่างๆ โดยเป็นเวทีให้กับนักวิชาการหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในวิชานั้นๆ ได้นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ในการนำเสนอผลงานต่างๆ ดังกล่าวนี้ นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม เน้นการนำเสนอการค้นคว้าในประเด็นใหม่ๆ ที่ท้าทาย โดยจะต้องเพียบพร้อมลุ่มลึกด้วยเหตุผลและข้อมูล ขณะเดียวกันก็ง่ายแก่การเข้าใจและชวนอ่าน ตลอดเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ยังคงยึดอยู่ในหลักการนี้โดยไม่เปลี่ยนแปลง

เวบไซต์ ศิลปวัฒนธรรม ยังคงเป็นการนำเสนอข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ฯลฯ ในหลักการเดียวกับที่นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ถือปฏิบัติ หากปรับรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบัน โดยมีความกะทัดรัดและสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น

อนึ่ง นอกจาก นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม รายเดือนแล้ว กองบรรณาธิการ ศิลปวัฒนธรรม ยังได้จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการ “สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา” เป็นประจำทุกเดือน ผู้ที่สนใจจะสามารถติดตามได้จากเวบไซต์ ศิลปวัฒนธรรม ได้เช่นกัน