สุโขทัย ไม่ใช่ราชธานีแห่งแรก แต่เป็นรัฐเล็กๆ จากชุมชน 2,000 ปี

สุโขทัย ไม่ใช่ราชธานีแห่งแรก เพราะขณะนั้นมีรัฐพูดภาษาไต-ไท (ไทย) กระจายทั่วไป ได้แก่ โยนก, หลวงพระบาง, น่าน, สุพรรณภูมิ, เพชรบุรี, นครศรีธรรมราช

แต่สุโขทัยเป็นรัฐเล็กๆ จากชุมชน 2,000 ปีมาแล้ว อยู่ภายใน ไกลทะเล

มติชน, กรมศิลปากร และบางกอกแอร์เวย์ส เคยร่วมจัดสัมมนาวิชาการที่ จ. สุโขทัย เมื่อ พ.ศ. 2539 รวมบทความพิมพ์เป็นเล่มชื่อ พลิกประวัติศาสตร์แคว้นสุโขทัย (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2540)

มณฑป “พระอจนะ” วัดศรีชุม สุโขทัย ก่อนการบูรณะ ภาพถ่ายในราวสมัยรัชกาลที่ 6
  • สุโขทัย ราชธานีแห่งแรก เป็นประวัติศาสตร์แห่งชาติ แต่งใหม่ด้วยเหตุผลทางการเมืองสมัยใหม่ยุคชาตินิยม คลั่งเชื้อชาติ
  • กำเนิดสุโขทัย จากนิทานพระร่วงลูกนางนาค
  1. พ่อเป็นมอญ หริภุญไชย (ลำพูน)
  2. พ่อเป็นเขมร เมืองพระนคร (กัมพูชา)
  3. ชื่อเป็นลาว พระร่วงจากท้าวฮุ่ง
  • สุโขทัย ตามหลักฐานโบราณคดี มีพัฒนาการไม่น้อยกว่า 2,000 ปีมาแล้ว

ชม รายการ ขรรค์ชัย-สุจิตต์ ทอดน่องท่องเที่ยว ตอน “สุโขทัย ไม่ใช่ราชธานีแห่งแรก แต่เป็นรัฐเล็กๆ จากชุมชน 2,000 ปี” ออนแอร์เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 31 มีนาคม 2562