ใครคือเจ้านายนักเรียนนอก ที่เป็น “ดอกเตอร์คนแรก” ของราชวงศ์จักรี

พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธ์ุ สมเด็จเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร พระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์
(จากซ้าย) แถวยืน พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ, พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์, พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธ์ุ แถวนั่ง สมเด็จเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร, พระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์

“ดอกเตอร์พระองค์แรก” แห่งราชวงศ์จักรี คือ Dr. Dilock Prinz von Siam หรือ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ เป็นดอกเตอร์วิทสตาตส์วิสเซนซัฟท์ (Doktor der Staatswissenschaften) มหาวิทยาลัยทึบบิงเงน มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ที่เมืองทึบบิงเงน ทางตอนใต้ของเยอรมนี

พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ (พ.ศ. 2427-2455) พระราชโอรสลำดับที่ 44 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทิพเกสร-เจ้านายฝ่ายเหนือท่านแรกที่เข้ามาเป็นบาทบริจาริกาในรัชกาลที่ 5 (ก่อนหน้าพระราชชายาเจ้าดารารัศมีหลายปี) โดยเป็นหลานทวดของพระเจ้ากาวิละ พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 1

ระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคม พ.ศ. 2440 รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก ครั้งนั้นมีพระราชโอรสตามเสด็จ 4 พระองค์ หนึ่งในนั้นคือ พระองค์เจ้าดิลกฯ ที่ตามเสด็จเพื่อการศึกษา พระองค์ทรงเข้าเรียนที่โรงเรียนวอร์เรนฮิลล์ ประเทศอังกฤษ เพื่อศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ก่อนที่จะย้ายไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมชาร์เตอร์เฮ้าส์

แต่แล้วก็เกิด “ข่าวร้าย”

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2443 พระองค์เจ้าดิลกฯ เสด็จกลับกรุงเทพฯ เพราะเจ้าจอมมารดาเจ้าทิพเกสรป่วยหนัก และถึงอนิจกรรมในไม่ช้า ด้วยพระองค์ไม่มีเจ้าพี่หรือเจ้าน้องร่วมพระมารดา คราวนั้นพระองค์เจ้าดิลกฯ ประทับอยู่เมืองไทยนานถึง 8 เดือน จนกระทั่งเสร็จสิ้นงานศพของพระมารดา จึงทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เสด็จกลับไปศึกษาต่อที่อังกฤษ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2444

การว่างเว้นการเรียนไปนาน ทำให้พระองค์ทรงเรียนไม่ทันพระสหายในชั้น จึงต้องทรงย้ายไปเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมของเอกชนที่แครมเม่อร์ จากนั้นไม่นานก็ทรงย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนมัธยมที่เมืองฮาลเล เยอรมนี ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2444 ภายใต้การควบคุมดูแลของ ดร. ตริน ศาสตราจารย์ชาวเยอรมัน

ที่นั่น พระองค์ทรงมีความขยันหมั่นเพียรเป็นอย่างสูง จนสามารถเรียนรู้ภาษาเยอรมันได้อย่างแตกฉาน และสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาภายในเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น

พ.ศ. 2446 พระองค์เจ้าดิลกฯ ทรงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมิวนิคในหลักสูตรวิชา “เศรษฐกิจการเมือง” ที่เน้นการศึกษาในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, ลัทธิเศรษฐกิจ, เศรษฐศาสตร์แรงงาน ตลอดจนวิชารัฐศาสตร์ คือวิชาที่เกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง

หลังจากทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยมิวนิคเป็นเวลา 2 ปี พระองค์ทรงย้ายไปศึกษาในแขนงวิชาเดียวกัน ณ มหาวิทยาลัยทึบบิงเงิน มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของเยอรมนี

พ.ศ. 2450 ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ โดยทรงทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาเยอรมันเรื่อง “เกษตรกรรมในสยาม: บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ” ซึ่งการรับปริญญาในปีนั้น มีพระราชโอรสของกษัตริย์ 2 พระองค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกพร้อมกัน หนึ่งคือ เจ้าชายออกกัส วิลเฮลม์ แห่งปรัสเซีย พระราชโอรสของไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2 และพระองค์เจ้าดิลกฯ จากสยาม

ในบรรดาพระราชโอรสในรัชกาลที่ 5 จำนวน 9 พระองค์ ที่ทรงมุ่งศึกษาวิชาการทางพลเรือนโดยเฉพาะ มีเพียง 4 พระองค์เท่านั้นที่ทรงได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัย คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้ปริญญาจากออกซฟอร์ด, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย ได้ปริญญาจากเคมบริดจ์ และองค์ที่ 4 ก็คือ กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี หรือพระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ ที่ได้ดุษฎีบัณฑิต

หากชีวิตส่วนพระองค์กลับอาภัพและโดดเดี่ยวยิ่ง

พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ ค่อนข้างจะทรงว้าเหว่ ด้วยพระมารดาสิ้นพระชนม์ตั้งแต่พระองค์มีชันษาเพียง 16 ปี ทั้งทรงไม่มีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมพระมารดาแม้แต่พระองค์เดียว ทรงมีเพียงพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่มีความเกี่ยวข้องเป็นญาติพระมารดา ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงขอให้ช่วยดูแลพระราชโอรส นั่นทำให้พระองค์เจ้าดิลกฯ ทรงมีโอกาสพบกับ เจ้าสิริมา ณ เชียงใหม่ ธิดาเจ้าคำวงศ์ และมีการหมั้นหมาย

แต่กลับเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอีกคราว ด้วยเจ้าสิริมาเสียชีวิตอย่างคาดไม่ถึง เมื่อเป็นตะคริวขณะกำลังว่ายน้ำเล่นในสระน้ำ พระราชวังดุสิต

เมื่อทราบข่าวร้าย พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ ก็ทรงเสียพระทัยจนทรงพระประชวร ต่อมาก็ได้ปลงพระชนม์เองด้วยพระแสงปืน เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2455 ขณะมีพระชันษา 29 ปี เป็นการปิดฉากดอกเตอร์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


ข้อมูลจาก :

ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพ็ชร, เศรษฐกิจสยาม บทวิเคราะห์ในพระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรควิสัยบดีฯ, สำนักพิมพ์มติชน พฤศจิกายน 2544.

สุพจน์ แจ้งเร็ว. “ศรีเมืองเชียงใหม่” ใน, ศิลปวัฒนธรรม พฤษภาคม 2547.

สรศัลย์ แพ่งสภา. “จดหมายถึงบรรณาธิการ พระองค์ดิลกเจ้าชายผู้ถูกลืม” ใน, ศิลปวัฒนธรรม กรกฎาคม 2547.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 26 เมษายน 2567.