ขับรถชนสัตว์เลี้ยง แบบนี้เคลมประกันได้ไหม

ปัญหาขับรถชนสัตว์เลี้ยง เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่คนใช้รถพบเจอกันได้บ่อย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงแบบมีเจ้าของ หรืออาจจะเป็นสุนัขหรือแมวจรจัดข้างทางก็ตาม เลยทำให้คนมีประกันรถยนต์ส่วนใหญ่อาจสงสัย ว่ากรณีแบบไหนยังสามารถเคลมประกันได้ไหม วันนี้เราจะมาอธิบายข้อสงสัยส่วนนี้ให้ทราบกันเอง 

ขับรถชนสัตว์บนถนนใครผิด

ความผิดในการขับรถชนสัตว์บนถนน จะแบ่งออกเป็นหลายกรณี โดยจะขึ้นอยู่กับลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยจะอิงฐานความผิดตาม พ... จราจรทางบก พ..2522 ดังนี้ 

ขับรถชนสัตว์ที่มีเจ้าของ

กรณีขับรถชนสัตว์ที่มีเจ้าของ หากสุนัขไม่ได้มีสายจูง และถูกปล่อยออกมาให้วิ่งเล่นบนถนนสาธารณะจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ขับขี่จะไม่มีความผิดในส่วนนี้ แต่ทางเจ้าของสุนัขจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และอาจโดนโทษอาญาด้วยหากเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นมา เว้นแต่ว่า มีการพิสูจน์แล้ว ว่าได้ดูแลสุนัขด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างดี แต่เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นจริงๆ ก็จะได้รับการยกเว้นโทษในเหตุการณ์นี้ 

ขับรถชนสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ

กรณีขับรถชนสัตว์ไม่มีเจ้าของ อย่างสุนัขหรือแมวจรจัด จะถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่หาคนรับผิดไม่ได้ ผู้ขับขี่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ในกรณีที่รถเกิดความเสียหายจากการหักหลบ หรือเฉี่ยวชนขึ้นมา 

ขับรถชนสัตว์ในที่ส่วนบุคคล

กรณีขับรถชนสัตว์ในที่ส่วนบุคคล แบบนี้จะถือว่าเป็นความผิดของผู้ขับขี่เต็มๆ เพราะถือเป็นการขับขี่ด้วยความไม่ระมัดระวัง จนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในพื้นที่ปิด และจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองให้กับเจ้าของบ้าน หรือพื้นที่อยู่อาศัยนั้นๆ 

ขับรถชนสัตว์เลี้ยงเคลมประกันได้ไหม

ขับรถชนสัตว์เลี้ยง เคลมประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ได้เพียงเท่านั้น เพราะเป็นประกันรถยนต์เพียงประเภทเดียว ที่ให้ความคุ้มครองในการเฉี่ยวชนแบบไม่มีคู่กรณี แต่หากเป็นประกันประเภทอื่น จะไม่ได้รับความคุ้มครองในกรณีนี้ และผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเอง

เห็นกันแล้วใช่ไหมว่า ความผิดฐานขับรถชนสัตว์เลี้ยงนั้น มีแบ่งออกเป็นหลายกรณี ผู้ใช้รถจึงควรทำความเข้าใจเรื่องนี้เอาไว้ด้วย แม้ว่าจะไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นก็ตาม เพราะอย่างน้อยๆ จะได้เลือกทำประกันรถยนต์ถูกประเภท เพื่อรับความคุ้มครองในเรื่องไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นเสมอ