วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก ภาคเหนือ

แท็ก: ภาคเหนือ

“หมาขนคำ” ตำนานเมืองลำปาง วิเคราะห์เบื้องหลังเรื่องเล่าท้องถิ่นกับอิทธิพลจากพื้น...

“หมาขนคำ” คือวรรณกรรมมุขปาฐะที่สืบต่อกันมาโดยปรากฏในวัฒนธรรมล้านนา สันนิษฐานว่าอาจมีเค้ามาจากสุวัณณเมฆะหมาขนคำ หรือนิทานปัญญาสชาดก คู่มือธรรมใบลานในภา...

“วัวต่าง” ต่างจาก “วัว” อย่างไร ทำไมเรียก “วัวต่าง”

“วัวต่าง” ไม่ได้มีลักษณะต่างจากวัวทั่วไปแต่อย่างไร เพียงแต่เติคำว่า “ต่าง” ต่อท้าย  พจนานุกรมฉบับมติชนอธิบายคำว่า "ต่าง"  1.เป็นคำกริยา บรรทุก, ขนย้าย...

สิงโต-สิงห์โต

ไม่ทราบว่าเหตุใดพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานจึงเขียน สิงโต แทนที่จะเขียนว่า สิงห์โต อย่างที่คนไทยเคยเขียนกันมา อาจเป็นเพราะผู้ชำระพจนานุกรมเห็นว่า สิงห์โตเ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น