วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก รัฐสภา

แท็ก: รัฐสภา

“เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี” ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกมีแนวคิดการเมืองอย่างไร...

ประวัติศาสตร์การเมืองไทยบันทึกชื่อ "เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี" ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของไทย และยังเป็นผู้มีบทบาทในอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศ...

ที่มาและอำนาจ “ส.ว.” อังกฤษ-อเมริกัน เลือกตั้งอำนาจมาก-แต่งตั้งอำนาจน้อย?...

“ผู้แทน” ของประชาชนที่คนไทยนิยมเรียกกันว่า ส.ส. หรือชื่อเต็ม ๆ คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น เป็นคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของรัฐสภาเพื่อทำหน้าที่แทนประชาช...

ติดตามเรา


เรื่องเด่น