วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก รัชกาลที่5

แท็ก: รัชกาลที่5

ค้นอดีต “มีนบุรี” ชื่อนื้มาจากไหน? และความเป็นมาก่อนถึงยุคปัจจุบัน

"มีนบุรี" แปลว่า "เมืองปลา" ตั้งขึ้นเป็นเมืองพร้อม ๆ กันกับ "ธัญญะบุรี" ซึ่งหมายถึง "เมืองข้าว" มีนบุรีตั้งขึ้นเมื่อสมัยปลายรัชกาลที่ ๕ คือช่วง พ.ศ. ๒...

รัชกาลที่ 5 ทรงอนุญาตขุด “คลองรังสิต” ในทุ่งหลวงเหนือกรุงเทพฯ ที่มีโขลงช้าง และไ...

อาณาบริเวณทุ่งรังสิตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  1.5 ล้านไร่ กินพื้นที่เขตอำเภอคลองหลวง อำเภอธัญญบุรี อำเภอหนองเสือ แล...

ฝรั่งวิจารณ์นิสัยคนไทยตั้งแต่สมัยพระไชยราชาธิราช-รัชกาลที่ 5

ชาวยุโรปเข้ามาติดต่อกับสยามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในจำนวนนี้มีฝรั่ง 8 นาย จาก 5 ประเทศ ได้บันทึกถึงอุปนิสัยของคนไทยทั้งในด้านดี และด้านไม่ดีไว้ ก่อน...

ผัวเมียเป็นกันเมื่อใด จะรู้ได้ไงว่าเป็นผัวเมีย? กฎหมายผัวๆ เมียๆ ในรัชกาลที่ 5-7...

หญิงกับชายจะมีสถานภาพเป็นผัวเมียกัันเมื่อใด กฎหมายลักษณะผัวเมีย (ผ.ม.) มิได้มีบทบัญญัติไว้โดยชัดเจนว่า หญิงชายจะต้องประพฤติกันอย่างใดจึงจะถือว่าเป็นผั...

สาเหตุที่ “สะพานร้องไห้” เรื่องเล่าเบื้องหลัง “สะพานมหาดไทยอุทิศ”​...

ชื่อทั้งสองเป็นชื่อสะพานเดียวกัน คือสะพานข้ามคลองมหานาค บริเวณวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มหาดไทยอุทิศเป็นนามที่พระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก...

ความขัดข้องพระทัยในรัชกาลที่ ๕

"---ฉันเสียคนก็เพราะเกิดมาไม่มีกำลังพอ แลมีความอยากรู้อยากจำเกินไป แลรักเมียรักบ้านเมือง รักพวกพ้องในบางกอกจนมากเกินไป---" เป็นข้อความตอนหนึ่งในพระ...

19 กรกฎาคม 2409 : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรพชา

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2409 (วันพฤหัส เดิือน 8 ขึ้น 7 ค่ำ ปีขาล) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวชเป็นสามเณรตามราชประเพณี  โดยวันที่ 18 กรก...

คำประกาศ “สันตวิธี” ของสยามบนเวทีสันติภาพโลก สมัยรัชกาลที่ 5

ประเด็นเกี่ยวกับขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ, วิกฤตขีปนาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคต่างๆ, ผู้อพยพลี้ภัยสงคราม ฯลฯ ล้วนแต่เป็นหัวข้อหารือบนเวทีสันติภาพโลกอยู่เ...

ติดตามเรา


เรื่องเด่น