วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ล้านนา

แท็ก: ล้านนา

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ล้านนา

ล้านนา หมายถึง ดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลบริเวณที่เป็นภาคเหนือของประเทศไทยทุกวันนี้ โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางมาแต่สมัยแรกๆ และเป็นชื่อที่มีอยู่คู่กัน...

“พระญามังราย ไม่ใช่ พ่อขุนเม็งราย”: การรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ change.org

พระนามของกษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านนา มักถูกเรียกว่า “พ่อขุนเม็งราย” โดยอ้างอิงจากพระนามที่ปรากฏในพงศาวดารโยนก ที่พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนา...

สาวเมืองเหนือกับบุหรี่ขี้โย

ภาพที่เห็นนี้เป็นจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน ซึ่งคาดว่าจะเป็นฝีมือของช่างศิลป์สมัยรัชกาลที่ 5 จากภาพจะเห็นสตรีรายหนึ่งนั่งบนเก้าอี้ขาสิง...

“ศึก 2 คณะสงฆ์” (สมัยก่อน) กระตุ้นให้มีการศึกษาพระธรรมลึกซึ้งยิ่งขึ้น

“...รศ. สมโชติ อ๋องสกุล นักวิชาการประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา ระบุไว้ว่า เมื่อแต่ครั้งยุคพญากือนา แห่งราชวงศ์มังราย...

สถาบันสหรัฐฯร่วมมือ “ลาว” เปิด “หอสมุดดิจิทัลคัมภีร์ใบลานล้านนา”...

มหาวิทยาลัยแห่งเพนน์ซิลวาเนียร่วมมือกับหอสมุดแห่งชาติลาว เปิดหอสมุดดิจิทัลคัมภีร์ใบลานล้านนา (Digital Library of Northern Thai Manuscripts) ซึ่งรวบรวม...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น