“ล้านนา” ใต้อำนาจการเมืองพม่ากับสยาม สภาพเศรษฐกิจ-การค้า ต่างกันอย่างไร? (คลิป)

ล้านนา ในอดีตมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งพม่าและสยามแต่ละห้วงเวลาแตกต่างกันออกไป ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างอำนาจที่ล้านนาไปเกี่ยวข้องกับทั้งฝ่ายพม่าและฝั่งสยามล้วนส่งผลต่อเศรษฐกิจ การค้า และวิถีชีวิตผู้คน

ย้อนกลับไปมอง “ล้านนา” ในอดีตผ่านมุมมองของ วราภรณ์ เรืองศรี ผู้เขียนหนังสือ “กาดก่อเมือง : ชาติพันธุ์และคาราวานการค้าล้านนา” จากคลิปนี้

คลิกอ่านเพิ่มเติม : เมื่อล้านนาต่อต้านอำนาจการปกครองของสยาม โดยใช้ “ผี” เป็นเครื่องมือ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ทัศนคติชนชั้นนำสยามต่อลาวล้านนา จากดูหมิ่น-เหยียด ก่อนยอมรับเป็นพวกเดียวกัน

หมายเหตุ – คลิปที่เผยแพร่บันทึกภาพผ่านโปรแกรมออนไลน์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เผยแพร่เนื้อหาในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 7 พฤษภาคม 2564