เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก พระพุทธเจ้า

แท็ก: พระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระไสยา เมืองกุสินารา

สถานที่ “ปรินิพพาน” ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริง

ความในมหาปรินิพพานสูตร เล่าเรื่องปาฏิหาริย์มากมายเมื่อทรงทอดพระองค์ลงระหว่างต้นสาละทั้งคู่ในป่าใกล้ เมืองกุสินารา แต่สิ่งที่บรรยายมาทั้งหมดนี้ไม่น่าจะ...
พระพุทธเจ้า จิตรกรรม พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

“สนทนากับเทวดา” วัตรปฏิบัติประจำวันของ “พระพุทธเจ้า” หมายถึงกิจอะไร?...

"สนทนากับเทวดา" วัตรปฏิบัติประจำวันของ "พระพุทธเจ้า" หมายถึงกิจอะไร? "พระสมณโคดมบรมศาสดา" หรือ "พระพุทธเจ้า"เมื่อครั้งยังทรงทรมานอยู่ในโลกนั้น ท่าน...
พระพุทธเจ้า ประทับสีหไสยา เสด็จ ดับขันธ์ ปรินิพพาน

วันอัฏฐมีบูชา ความศรัทธาก่อนการสูญสิ้นใน “ปฐมสมโพธิกถา”

วันอัฏฐมีบูชา เป็นหนึ่งในวันที่ปรากฏเหตุการณ์สำคัญในพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงแด่พุทธสรีระพระพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไ...
ประติมากรรมบรอนซ์ โพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร

“อวโลกิเตศวร” พระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมการุณย์ ต้นแบบ “เจ้าแม่กวนอิม”

ทำความรู้จัก พระโพธิสัตว์ “อวโลกิเตศวร” ผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและโปรดสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ ต้นแบบ “เจ้าแม่กวนอิม” โพธิสัตว์ คืออะไร? หากแปลตามพยัญชนะจ...
ภาพจิตรกรรม เศรษฐี ตปุสสะและ ภัลลิกะ ถวาย ข้าวสัตตูก้อน และ สัตตูผง แด่พระพุทธเจ้า

‘เศรษฐี’ ในพระไตรปิฎก ความร่ำรวยที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

เศรษฐี ในพระไตรปิฎก มีด้วยกันหลายราย เช่น อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา โฆสกเศรษฐี ฯลฯ แต่ละรายอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง  คำว่า 'เศรษฐี' ตร...
พระพุทธเจ้า ใน บทความ พระพุทธเจ้า ปรินิพพาน ที่ใด

“พระพุทธเจ้า” ปรินิพพานที่ใด ใช่ตามที่มหาปรินิพพานสูตรว่าไว้จริงหรือ?

เคยสงสัยกันไหมว่า “พระพุทธเจ้า” ปรินิพพาน ที่ใด? เรื่องราวนี้ปรากฏอยู่ใน บทความ “พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร?” โดย พระมโน เมตฺตานนฺโท ใน นิตยสา...
พระอินทร์ สวรรค์ ดาวดึงส์ สมุดภาพไตรภูมิ

5 เทวะ ที่ซ่อนอยู่ในบทนมัสการพระ “นโม ตสฺส ภควโต…” หรือบท “นโม 3 จบ”

บทนมัสการ “นโม 3 จบ” เป็น บทสวดมนต์ ที่ชาวไทยพุทธคุ้นเคยเป็นอย่างดี แน่นอนว่าบทสวดนี้เกี่ยวข้องกับ พระพุทธเจ้า เป็นปฐม แต่เชื่อว่าน้อยคนจะรู้ความหมายแ...
พระพุทธเจ้า

“พระพุทธเจ้า” ในจินตนาการของฝรั่งยุคศตวรรษที่ 19

ภาพของ พระพุทธเจ้า โดย โธมัส ฮิลล์ (Thos. E. Hill) จากหนังสือ “Hill’s Album of Biography and Art” ตีพิมพ์เมื่อปี 1882 (พ.ศ. 2425) แต่พระพุทธเจ้...
ประสูติ พระพุทธเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะ พร้อม สหชาติ ทั้ง 7

“สหชาติ” ทั้ง 7 สิ่งมงคลอันเป็นอัศจรรย์ ที่เกิดพร้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในวันประสูติของ เจ้าชายสิทธัตถะ หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้บังเกิดเหตุอัศจรรย์อันเป็นมงคล คือ “สหชาติ” ทั้ง 7 ที่มีประสูติกาลพร้อมพระโพธิสัตว์ เรียกง่...
พระปิณโฑลภารทวาชะ พระอรหันต์

“พระปิณโฑลภารทวาชะ” พระอรหันต์ที่อวดอิทธิฤทธิ์ จนพระพุทธเจ้าตำหนิ และบัญญัติเป็...

พระปิณโฑลภารทวาชะ เป็นบุตรพราหมณ์ระดับเศรษฐี แห่งเมืองราชคฤห์ ภายหลังออกบวชในสำนัก ของพระพุทธเจ้า ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมด้วยความพากเพียรไม่นาน ก็บร...
พระพุทธเจ้า ทรงพักผ่อน พร้อมด้วย เหล่าภิกษุ

“หมอชีวกโกมารภัจจ์” ผู้อยู่เบื้องหลัง “โรคอันตราย 5 ประการ” ห้ามบวช

หมอชีวกโกมารภัจจ์ คือ ผู้มีความสามารถด้านการแพทย์ในสมัยพุทธกาล นอกจากความรู้ทางการแพทย์ที่สั่งสม จนได้รับตำแหน่งแพทย์ของพระเจ้าพิมพิสาร และหมอประจำของ...
พระพุทธเจ้า เสวยชาติ เหี้ย โคธชาดก

ค้นหลักฐาน “พระพุทธเจ้า” เคยเสวยพระชาติเป็น “เหี้ย”

เหี้ย ไม่ใช่สัตว์ที่พึงรังเกียจ พระพุทธเจ้า ของเราแต่ปางก่อนก็เคยเสวยพระชาติเป็นเหี้ย ใน นิบาตชาดก หมวดเอกนิบาต ชาดกเรื่องที่ 138 โคธชาดก มีเรื่องย่อว...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น