เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
หน้าแรก แท็ก พระพุทธเจ้า

แท็ก: พระพุทธเจ้า

ทดสอบปัญญา “มโหสถ” บัณฑิตในทศชาติชาดก ว่าด้วยเรื่อง “หุงข้าว”...

มโหสถชาดก เป็นชาดกเรื่องที่ 5 จากทศชาติชาดก เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติบำเพ็ญปัญญาบารมี เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เรื่องของ มโ...

พระอินทร์ : บทบาทในพุทธประวัติ

พระอินทร์หรือท้าวสักกะ คือเทวราชผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ มีปราสาทไพชยนต์หรือเวชยันตปราสาทเป็นที่ประทับ มีเวชยัน...

‘เศรษฐี’ ในพระไตรปิฎก ความร่ำรวยที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

คำว่า 'เศรษฐี' ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า 'เศรษฐิน' หมายความว่า บุคคลที่ดีที่สุด เป็นผู้นำ มีชื่อเสียง และมีเกรียรติ ในขณะที่ภาษาบาลีจะตรงกับคำว่า 'เสฏฐี' ห...

สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่แท้จริง

ความในมหาปรินิพพานสูตร เล่าเรื่องปาฏิหาริย์มากมายเมื่อทรงทอดพระองค์ลงระหว่างต้นสาละทั้งคู่ในป่าใกล้กรุงกุสินารา แต่สิ่งที่บรรยายมาทั้งหมดนี้ไม่น่าจะเป...

พระพุทธเจ้า กับการเสด็จป่ามะม่วงของ “อัมพปาลี” นางนครโสเภณี ก่อนวาระสุดท้าย...

เหตุการณ์ในช่วงสุดท้ายของ พระพุทธเจ้า ก่อนที่จะมีปัจฉิมโอวาทกันเป็นประโยคที่คนทั่วโลกจดจำกันได้ดี เหตุการณ์ก่อนหน้า "วาระสุดท้าย" ของพระพุทธเจ้ายังมีบ...

ตำนาน “รัตนสูตร” ปัดเป่าเภทภัยยุคพุทธกาล ถึงการประพรมน้ำพระพุทธมนต์

"รัตนสูตร" คือพระสูตรที่ว่าด้วยรัตนะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร) ทรงอธิบายคำว่า "ร...

“พระพุทธเจ้า” ในจินตนาการของฝรั่งยุคศตวรรษที่ 19

ภาพของ พระพุทธเจ้า โดย โธมัส ฮิลล์ (Thos. E. Hill) จากหนังสือ “Hill’s Album of Biography and Art” ตีพิมพ์เมื่อปี 1882 (พ.ศ. 2425) แต่พระพุทธเจ้...

พุทธประวัตินอกกระแส “สิทธัตถะ” เกิดในสังคมแบบชนเผ่า ไม่ได้อยู่ในวรรณะกษัตริย์...

ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยเป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งชาวไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ และรัฐไทยก็ถือเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติทั้งโดยพฤติน...

“สนทนากับเทวดา” วัตรปฏิบัติประจำวันของ “พระพุทธเจ้า” หมายถึงกิจอะไร?...

พระสมณโคดมบรมศาสดาของเราเมื่อครั้งยังทรงทรมานอยู่ในโลกนั้น ท่านมีวัตรปฏิบัติประจําวันอยู่ 5 ประการ ซึ่งนักเรียนฝ่ายพุทธศาสนาเราเรียกกันว่า “พุทธกิจ” ...

บันทึกทางพุทธเก่าสุดเพิ่งค้นพบต้นยุค 90s เชื่อ ให้ข้อมูลย้อนยุคใกล้ถึงสมัยพระพุท...

ม้วนบันทึกที่จารึกด้วยลายมือและมีเนื้อหาในทางพุทธศาสนาซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาถูกค้นพบเมื่อต้นยุค 90s เป็นม้วนที่มีอักษรบันทึกทำจากเปลือก...

พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร?

มหาปรินิพพานสูตรเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นเดียวเท่านั้นที่บอกเรื่องราวเกี่ยวกับการปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ข้อมูลทั้งปวงที่ได้พรรณนาในพ...

ค้นพบกล่องบรรจุ “สรีรธาตุ” พระพุทธเจ้าในชุมชนจิงฉวน ‘จีน’...

ค้นพบกล่องเซรามิกพร้อมจารึกภาษาจีนระบุว่า เป็นกล่องบรรจุพระสรีรธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนมากกว่า 2,000 ชิ้น พร้อมพระพุทธรูปเก่าแก่ปางต่างๆ กว่า 260 องค์ ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น