วันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก กรุงศรีอยุธยา

แท็ก: กรุงศรีอยุธยา

“หน้าบันพระอุโบสถ”

“หน้าบันพระอุโบสถ” วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ที่ริมคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอยู่ในส่วนหลังคามุขเด็จด้านสกัดด้านหน้า เป็นหน้าบันศิลปะอยุธยา มี...

พระพุทธสิหิงค์จากเชียงใหม่เคยประดิษฐานในกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ 2 พระพุทธสิหิงค์จาก...

พระพุทธสิหิงค์จากเชียงใหม่มายังกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลใด ? สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระอธิบายไว้ใน เชิงอรรถอธิบายเรื่องศุภอักษรของอัครมหาเสนา...
video

ขัตติยนารีแห่งราชสำนักศรีอยุธยา

สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนาประจำเดือนสิงหาคม 2559 เรื่อง ขัตติยนารีแห่งราชสำนักศรีอยุธยา  โดย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ ดำเนินรายการ ...
video

แผ่นดินพระเจ้าเสือ และตำนานพันท้ายนรสิงห์

สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนาประจำเดือนเมษายน 2559 "แผ่นดินพระเจ้าเสือ และตำนานพันท้ายนรสิงห์" โดยรศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ และศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ ดำเน...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น