วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560

หอนาฬิกาศาลสถิตยุติธรรม

สถานที่

ชะอำ เมื่อก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐

จังหวัดบึงกาฬ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖

เมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๔๔๘

ติดตามเรา

เรื่องเด่น