รู้จัก “หอพระสุราลัยพิมาน” ในพระบรมมหาราชวัง ประดิษฐานปูชนียวัตถุ-พระพุทธรูปสำคัญ

หอพระสุราลัยพิมาน หรือ หอพระเจ้า พระบรมมหาราชวัง
ภายในหอพระสุราลัยพิมานที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุสำคัญ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

หอพระสุราลัยพิมาน เดิมเรียกว่า “หอพระเจ้า” พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างคู่กันกับ “หอพระธาตุมณเฑียร” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง จึงนับได้ว่า เป็นสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ อายุนับร้อยๆ ปี แห่งหนึ่งภายในพระบรมมหาราชวัง

ภายในหอพระสุราลัยพิมานที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุสำคัญ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

ปูชนียวัตถุและพระพุทธปฏิมาสำคัญ ที่ประดิษฐานภายใน “หอพระสุราลัยพิมาน” ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธจุลจักร ซึ่งรัชกาลที่ 1 ทรงสร้างอุทิศถวายสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระพุทธจักรพรรดิ รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างขึ้นเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์

ต่อมาในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระพุทธนฤมิตร อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และ พระพุทธรังสฤษดิ์ เป็นพระพุทธรูปส่วนพระองค์

ทั้ง 4 องค์นี้ เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ยกพระกรทั้งสองเสมอพระอุระในอิริยาบถห้าม ซึ่งเรียกกันว่า พระปางห้ามสมุทร องค์พระหุ้มทองคำ ทรงเครื่องต้นเป็นทองคำประดับเนาวรัตน์ นอกจากนี้ หอพระสุราลัยพิมาน ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอื่นอีก เช่น พระชัยนวโลหะ พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาล เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


ข้อมูลจาก :

หนังสือเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ และพระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 29 ตุลาคม 2561