สงสัยไหม ทำไม “ลาดพร้าว” หนึ่งในเขตของกรุงเทพมหานคร ถึงได้ชื่อนี้?

ถนน ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ถนนลาดพร้าว

“ลาดพร้าว” เป็นหนึ่งใน 50 เขตทั้งหมดของ กรุงเทพมหานคร เชื่อกันว่า คนในอดีตเรียกพื้นที่แถบนี้ว่า ทุ่งบ้านลาดพร้าว ตำบลลาดพร้าว มาตั้งแต่มี พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 ซึ่งกำหนดให้มีบ้าน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยตำบลลาดพร้าวอยู่ในเขตอำเภอบางกะปิ

ต่อมา คณะปฏิวัติได้ออกประกาศ ฉบับ 24 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ให้รวมจังหวัดธนบุรีและพระนครเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ก่อน ฉบับที่ 25 จะให้รวมเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีให้เป็นเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี 

จน พ.ศ. 2515 ฉบับที่ 335 ได้ประกาศให้เปลี่ยนนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานคร และ พ.ศ. 2516 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่ง กรุงเทพมหานคร ออกเป็นเขต อำเภอบางกะปิจึงเปลี่ยนมาเป็นเขตบางกะปิ

แต่ด้วยเขตบางกะปิมีพื้นที่กว้างขวางมาก เต็มไปด้วยผู้คนและความเจริญที่ค่อย ๆ ทะยานพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้แขวงที่อยู่ในเขตนี้ถูกโอนย้ายไปเป็นเขตต่าง ๆ เพิ่มเติม หนึ่งในนั้นคือลาดพร้าว ซึ่งกลายมาเป็นเขตพร้อมกับเขตบึงกุ่ม ใน พ.ศ. 2532

ส่วนเหตุที่ทำให้พื้นที่นี้ได้ชื่อว่า “ลาดพร้าว” มีข้อสันนิษฐานว่า คำว่า “ลาด” อาจอ้างอิงได้จาก “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554” ซึ่งแปลความหมายเอาไว้ว่า ปูแผ่ออกไป เทต่ำ เอียงน้อย ๆ ส่วน “พร้าว” น่าจะหมายถึง “มะพร้าว” ซึ่งแต่ก่อนคนเรียกว่า “หมากพร้าว” 

เมื่อรวมกันแล้ว หมายถึง พื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นมะพร้าว จึงทำให้คาดคะเนได้ว่าเขต “ลาดพร้าว” น่าจะเป็นบริเวณที่หนาแน่นไปด้วยมะพร้าวมาก่อน 

ปัจจุบัน เขตลาดพร้าวมีพื้นที่รวม 22.16 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย 2 แขวง ได้แก่ แขวงลาดพร้าวและแขวงจรเข้บัว

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2567