เครื่องปรับอากาศ มาจากไหน เกิดขึ้นได้อย่างไร

บ้านเรือน เซี่ยงไฮ้ ติด แอร์ เครื่องปรับอากาศ
สภาพบ้านเรือนในเซี่ยงไฮ้ เมื่อ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2005 ต่างติดเครื่องปรับอากาศ ในช่วงเผชิญกับอากาศร้อนที่อบอ้าว (AFP PHOTO/LIU Jin)

ก่อนจะมี “เครื่องปรับอากาศ” (แอร์) ในสมัยโบราณ ชาวจีนเป็นชาติแรกๆ ที่รู้จักการเก็บรักษาน้ำแข็งจากธรรมชาติเพื่อการทำความเย็นเป็นเวลานับพันปีมาแล้ว ชาวฮิบรูส์ ชาวกรีก และชาวโรมัน รู้จักนำหิมะจำนวนมากฝังไว้ในหลุมแล้วคลุมด้วยฉนวน เป็นการเก็บหิมะไว้เพื่อใช้ทำเครื่องดื่มเย็นๆ ฯลฯ

แต่เมื่อวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้น จึงมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือที่บรรเทาอากาศร้อนด้วยเทคโนโลยี หนึ่งในนั้นก็คือ “เครื่องปรับอากาศ” หรือที่นิยมเรียกกันว่า “แอร์”

พ.ศ. 2377 จาคอบ เพอร์กินส์ วิศวกรอเมริกันประดิษฐ์เครื่องทำความเย็นระบบคอมเพรสเซอร์อัดไอ ขึ้นเป็นเครื่องแรกในโลก

พ.ศ. 2398 นักวิทยาศาสตร์เยอรมันได้ประดิษฐ์เครื่องทำความเย็นระบบแอร์ซอร์ปชัน ขึ้นโดยอาศัยหลักทฤษฎีที่ไมเคิล ฟาราเดย์-นักวิทยาศาสตร์อเมริกันค้นพบ (พ.ศ. 2367)

ภาพถ่าย วิลเลียม ฮาวิแลนด์ แคร์เรียร์
วิลเลียม ฮาวิแลนด์ แคร์เรียร์

พ.ศ. 2445 เกิดเครื่องปรับอากาศเครื่องแรก โดย วิลเลียม ฮาวิแลนด์ แคร์เรียร์ วิศวกรอเมริกัน จากความพยายามของเขาในการคิดค้นเครื่องจักรที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพสีของเครื่องพิมพ์ภาพ โดยใช้กระบวนการลดความชื้นด้วยการควบแน่นให้ไอน้ำในอากาศจับตัวกันเป็นหยดน้ำ แล้วจึงส่งอากาศเย็นที่มีความชื้นต่ำเข้าไปแทน

หลังการทดลองมีผลสำเร็จด้วยดี ใน พ.ศ. 2449 เขาจึงได้จดสิทธิบัตรเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลก ที่สามารถควบคุมได้ทั้งความชื้น อุณหภูมิ การไหลเวียนของอากาศ (ภายหลังเขาได้ก่อตั้ง แคเรียร์ คอร์เปอเรชั่น-ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำความร้อน เครื่องระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศยี่ห้อแคเรียร์)

สำหรับในประเทศไทยนั้น เครื่องปรับอากาศเริ่มมีใช้ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

แต่เพียงไม่กี่ปีเมื่อเกิดสงครามก็หยุดชะงักลง และได้มีการนำเข้ามาใช้ในประเทศอีกครั้งหลังจากสงครามยุติ โดยการไฟฟ้านครหลวงนำเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศเข้ามาเพื่อเป็นการแนะนำให้ประชาชนรู้จักไฟฟ้า

พ.ศ. 2478 มีการใช้เครื่องปรับอากาศในโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงเป็นแห่งแรก ซึ่งเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมด ลักษณะของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ และการติดตั้งที่ค่อนข้างยุ่งยาก

พ.ศ. 2488 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นำแครื่องปรับยี่ห้อแคเรียร์ เข้ามาจำหน่าย ขณะนั้นมีเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่างและขนาดใหญ่เท่านั้น

พ.ศ. 2503 บริษัท ซันโย ยูนิเวอร์แซล อิเล็กทริล จำกัด เป็นบริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยรายแรก

ต่อจากนั้นก็มีบริษัทอื่นภายในไทย เลียนแบบเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กของต่างประเทศผลิตขายตลาดภายในประเทศ และมีอีกหลายบริษัทที่เริ่มนำเข้าเครื่องปรับอากาศยี่ห้อต่างๆ เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


ข้อมูลจาก :

สมศักดิ์ สุโมตยกุล. เครื่องทำความเย็นแลเครื่องปรับอากาศ, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2559

เสาวณีย์ เคลือบมณี. ปัจจัยที่มีผลต่อากรตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2548

รศ. บุญชัด เนติศักดิ์. เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 1, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2551

https://carrierthailand.com, สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2565


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 27 เมษายน 2565