“ทหารทั้งหลาย! อย่าสู้เพื่อระบอบทาส จงสู้เพื่อเสรีภาพเถิด” บทอมตะจากหนังล้อเผด็จการ

ชาลี แชปลิน ในภาพยนตร์เรื่อง The Great Dictator

ในภาพยนตร์เรื่อง The Great Dictator อีกหนึ่งผลงานคลาสสิกของโลกแผ่นฟิล์มปรากฏบทพูดของตัวละครช่างตัดผมชาวยิวซึ่งแสดงโดย ชาลี แชปลิน ขณะตัวละครปลอมตัวเป็นจอมเผด็จการฮิงเกิล (ตัวละครล้อเลียนอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำเผด็จการนาซีเยอรมัน) กล่าวต่อหน้ากองทัพฟาสซิสต์ ช่วงหนึ่งมีใจความว่า

“…ขณะนี้เสียงของข้าพเจ้าคงไปถึงประชาชนนับล้านทั่วโลก ทั้งชาย หญิง และเด็กน้อยผู้สิ้นหวังนับล้านๆ ผู้เป็นเหยื่อของระบอบที่ทารุณผู้คนและกักขังผู้บริสุทธิ์ ท่านทั้งหลายที่ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าๆ ขอให้พวกท่านอย่าเพิ่งท้อแท้

ความทุกข์ทนที่พวกเราต้องแบกรับคือผลจากความละโมบและริษยาของพวกที่กลัวความก้าวหน้าของมนุษย์ ความเกลียดชังในมวลมนุษย์จะจางหายไป เผด็จการจะสิ้นชีพ และอำนาจที่พวกเขาแย่งชิงไปจากประชาชนจะกลับคืนสู่ประชาชน และแม้ผู้คนจะตายจากไป แต่อิสรภาพจะยังคงอยู่

ทหารทั้งหลาย! จงอย่ายอมสยบให้กับพวกป่าเถื่อนที่หยามเหยียดพวกท่าน กดพวกท่านลงเป็นทาส จำกัดกรอบชีวิตของท่าน คอยกำหนดสิ่งที่ท่านทำ สิ่งที่ท่านคิด หรือกระทั่งความรู้สึก…จงอย่ามอบกายมอบใจของท่านให้พวกผิดมนุษย์พวกนี้…ท่านไม่ใช่เครื่องจักร ไม่ใช่วัวควาย ท่านมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ในหัวใจของท่าน…”

ทหารทั้งหลาย! อย่าสู้เพื่อระบอบทาส จงต่อสู้เพื่อเสรีภาพเถิด ในบทที่ 17 ของท่านนักบุญลูกาเขียนไว้ว่า อาณาจักรแห่งพระเจ้าตั้งอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์คนหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่ง แต่หมายถึงมนุษย์ทุกคน มันอยู่ในตัวท่าน! ท่านคือประชาชนผู้มีอำนาจ อำนาจที่จะสร้างจักรกล อำนาจที่จะสร้างความสุข ท่านคือประชาชนผู้มีอำนาจที่จะสร้างชีวิตอันเป็นอิสระและสวยงาม เพื่อสร้างชีวิตนี้ให้เป็นการผจญภัยอันล้ำเลิศ

ดังนั้นในนามแห่งประชาธิปไตย เราจงมาใช้อำนาจนั้น เราจงร่วมใจกัน! เราจงมาต่อสู้เพื่อโลกใหม่ โลกอันเป็นธรรมที่ให้โอกาสมนุษย์ได้มีงานทำ งานที่ทำให้ผู้เยาว์มีอนาคต และผู้ชรามีความมั่นคงในชีวิต”

“ด้วยคำสัญญาว่าจะมอบสิ่งเหล่านี้ ทำให้พวกป่าเถื่อนขึ้นสู่อำนาจ แต่พวกมันโกหก! พวกมันไม่เคยทำตามสัญญา มันไม่มีทางที่จะทำ เผด็จการมันปลดปล่อยตัวเอง แต่กดขี่ประชาชนลงเป็นทาส

บัดนี้ ขอให้พวกเราจงลุกขึ้นสู้เพื่อทำให้คำสัญญานั้นให้เป็นจริง เราจงสู้เพื่อปลดปล่อยโลกให้เป็นอิสระ…ทหารทั้งหลาย ในนามของประชาธิปไตย ขอให้พวกเราจงรวมกันเป็นหนึ่ง!”