3 มิถุนายน 2379: เกิดสิ่งพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกที่พิมพ์ขึ้นในเมืองไทย

จากข้อมูลในหนังสือ “ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย สยามพิมพการ” ระบุว่า สิ่งพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรก เกิดขึ้นโดยศาสนาจารย์โรบินสัน ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2379 ตามที่ปรากฏในบันทึกของหมอบรัดเลย์ดังนี้

“วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2379 วันนี้ เรเวอเรนต์รอบินสัน ได้ส่งหนังสือพิมพ์แผ่นหนึ่งเป็นตัวอักษรไทยมาให้หมอบรัดเลย์ พิมพ์แยกถ้อยคำถูกต้องดีมาก หนังสือฉบับนี้ หมดบรัดเลย์ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกที่พิมพ์ขึ้นในเมืองไทย”

สิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกนี้คือหนังสือบัญญัติสิบประการ พร้อมกับคำนำ และคำอธิบาย คำอธิษฐานสั้นๆ และเพลงสรรเสริญ 3 บท ขนาด 8 หน้ายก จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม ยังคงใช้ตัวพิมพ์ชุดที่หมดบรัดเลย์ซื้อมาจากสิงคโปร์ สิ่งพิมพเล่มแรกนี้ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานที่หลงเหลืออยู่

 


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 3 มิถุนายน พ.ศ.2561