ศูนย์ข้อมูลมติชน จัดเอ็กซ์คลูซีฟ ทัวร์ ตามรอย “Golden Boy” โคราช-บุรีรัมย์ 23-25 ก.พ. นี้

ศูนย์ข้อมูลมติชน (MIC) จัดเอ็กซ์คลูซีฟ ทัวร์ ตามรอย “Golden Boy” โคราช-บุรีรัมย์ นำชมโดย ดร. ทนงศักดิ์ หาญวงษ์ วันที่ 23-25 ก.พ. นี้

เมื่อ The Metropolitan Museum of Art (The MET) ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมอบคืน “Golden Boy” ให้กับประเทศไทย และมีการเสนอว่า เป็นรูปของ “พระเจ้าชัยวรรมันที่ 6” แห่งราชวงศ์ “มหิธรปุระ” จนทำให้เกิดกระแสความสนใจว่า เป็น “ของจริง” หรือ “ของปลอม”

แล้วถ้าเป็นพระเจ้าชัยวรรมันที่ 6 แห่งราชวงศ์มหิธรปุระ จะสำคัญอย่างไรต่อวงการประวัติศาสตร์ อีกทั้งทำไมพระองค์จึงได้สำคัญนัก จนถึงกับมีการสร้างรูปประติมากรรมฉลองพระองค์อย่างหรูหรางดงามด้วยโลหะมีค่าขนาดนี้?

มีข้อมูลอีกมากมายที่จะตอบคำถามดังกล่าว ที่จะพาทุกท่านไปร่วมพิสูจน์ ณ สถานที่จริงบนดินแดน “มหิธรปุระ” (นครราชสีมา-บุรีรัมย์) ปัจจุบันคือกลุ่มปราสาทพนมวัน-พิมาย-พนมรุ้ง-เมืองต่ำ-ปลายบัด2-บ้านยาง และภูพระอังคาร ในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567

พาชม ปราสาทบ้านยาง จุดที่พบประติมากรรม Golden Boy และ ปราสาทปลายบัด 2 ที่พบประติมากรรมกลุ่มประโคนชัย สัมฤทธิ์กว่า 300 องค์ /ชมจารึกพระเจ้าชัยวรรมันที่ 6 ที่ปราสาทพิมาย และพนมวัน /ฟังเรื่องราวการนำเสนอศิลปะเขมรแบบพิมาย ที่ในตำราเรียนศิลปะเขมรไม่มี

ดร. ทนงศักดิ์ หาญวงษ์

การันตีด้วยวิทยากรคุณภาพ ดร. ทนงศักดิ์ หาญวงษ์ หนึ่งในคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ทั้งยังได้ฟังเรื่องราวการติดตามและทวงคืนโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย แบบเอ็กซ์คลูซีฟ

MATICHON HOLIDAY TRIP GOLDEN BOY ตามรอย ‘มหิธรปุระ’ จ.นครราชสีมา-บุรีรัมย์ นำชมโดย ดร ทนงศักดิ์ หาญวงษ์ วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 (3 วัน 2 คืน) ราคา 12,000 บาท/ท่าน (ราคานี้รวมค่าเดินทาง, ค่าเข้าชม, ค่าที่พักและค่าอาหารตลอดทริป)
**พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท**

สนใจสำรองที่นั่งที่ LINE โดยคลิก line.me/ti/p/zM-t9v3Y9w
หรือค้นหาด้วย LINE ID : MatichonMIC
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : หญิง 092 246 4140, ก้อง 095 246 9572

รายละเอียดโปรแกรม

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (1)
06.00 น. ลงทะเบียน รับของที่ระลึกพร้อมรับประทานอาหารเช้า ที่ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
07.00 น. เดินทางสู่ จ. นครราชสีมา
11.30 น. ถึง ปราสาทพนมวัน เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15 โดยที่นี่ได้พบศิลาจารึกที่เก่าที่สุดในรัชสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 และหลังสุดคือในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ซึ่งแสดงถึงการใช้พื้นที่ของปราสาทอย่างต่อเนื่อง พร้อมฟังเรื่องราว “Golden boy คือ รูปพระเจ้าชัยวรมันที่ 6?”
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านพจน์เป็ดย่าง 
14.30 น. เดินทางต่อไปยัง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
14.45 น. ถึง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ชม “ปราสาทหินพิมาย” ปราสาทหินที่สร้างตามคติพุทธศาสนามหายานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมฟังเรื่องราวของ ‘วิมายปุระ’ หรือเมืองพิมาย เมืองโบราณระดับนครรัฐที่มีอำนาจเหนือดินแดนลุ่มน้ำมูลตอนบน และอาจเป็นศูนย์กลางของ ‘มหิธรปุระ’ อันเป็นชื่อของราชวงศ์ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับกษัตริย์เขมรโบราณที่เมืองพระนคร
17.00 น. เดินทางไปยัง อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์
19.00 น. เข้าพักที่ โรงแรมพนมรุ้งปุรี*** หรือเทียบเท่า จากนั้นร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
20.00 น. ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 (2)
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. เดินทางไปยัง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์
09.30 น. ถึง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พาทุกท่านเดินเท้าขึ้นภูพนมรุ้ง เพื่อชม ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินที่สร้างขึ้นในศาสนาฮินดูไศวนิกายที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย พร้อมร่วมฟังบรรยายเรื่องราวของ ‘นเรนทราทิตย์’ โดยในศิลาจารึกกล่าวว่าพระองค์เป็นผู้สร้างปราสาทพนมรุ้ง รวมทั้งมีเชื้อสายราชวงศ์มหิธรปุระ และยังเป็นพระญาติกับพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้สร้างปราสาทนครวัด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน โดยเชฟชุมชนบ้านโคกเมือง 
13.30 น. พาทุกท่านนั่งรถอีแต๋น มุ่งหน้าสู่ภูปลายบัด 
14.00 น. ชม ปราสาทปลายบัด 2 ศาสนสถานที่สร้างบนเขาปลายบัด เป็นปราสาทอิฐบนฐานศิลาแลงที่สันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 15 ในศิลปะเขมรแบบเกาะแกร์-แปรรูป ทั้งยังเป็นจุดที่ขุดพบพบประติมากรรมสัมฤทธิ์สมัยก่อนเมืองพระนคร มากกว่า 300 องค์ ซึ่งถูกนำออกไปจำหน่ายในต่างประเทศในช่วงสงครามเวียดนาม
14.45 น. เดินทางไปยัง ปราสาทเมืองต่ำ
15.20 น. ถึง ปราสาทเมืองต่ำ ตั้งอยู่ในเขตพื้นราบใกล้ๆ กับภูพนมรุ้ง สร้างตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ลัทธิไศวนิกาย เป็นศาสนสถานประจำเมืองหรือชุมชน โดยตัวปราสาทที่มีแผนผังสวยงาม โดยเฉพาะสระนํ้าที่อยู่มุมทั้งสี่ทิศ
17.00 น. เดินทางกลับ อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์
18.00 น รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านจิ้งนำขาหมู 
19.00 น. เดินทางกลับที่พัก
19.30 น. ถึง โรงแรมพนมรุ้งปุรี*** จากนั้นให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 (3)
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. เดินทางไปยัง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
09.30 น. ถึง ปราสาทบ้านยาง เป็นศาสนสถานที่ขุดพบประติมากรรม Golden boy ก่อนถูกขายและนำออกนอกประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย ปัจจุบันเสื่อมสภาพมากเพราะการถูกลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ โดยยังพอมีฐานกำแพงเดิมเหลืออยู่ 
10.00 น. เดินทางไปยัง วัดเขาพระอังคาร
10.30 น. ถึง วัดเขาพระอังคาร ตั้งอยู่บนภูพระอังคาร โดยบริเวณของวัดเคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟมาก่อน ชมใบเสมาหินทรายแกะสลักในวัฒนธรรมทวารวดีแบบอีสานที่ยังเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่สวนแสงสว่าง ใกล้เขาพนมรุ้ง 
13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.00 น. ถึง ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***

อ่านเพิ่มเติม:

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 26 มกราคม 2567