รู้จัก “ที่ราบสูงโกลาน” พื้นที่ขัดแย้งอิสราเอล-ซีเรีย ที่ชาติมหาอำนาจต่างเข้ามาเอี่ยว

ที่ราบสูงโกลาน อิสราเอล ซีเรีย
ที่ราบสูงโกลาน (Image by David L from Pixabay)

ความขัดแย้งระหว่าง “อิสราเอล” กับโลกอาหรับ เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและมีความซับซ้อนในหลายมิติ ความขัดแย้งดังกล่าวนำสู่สงครามและการยึดครองพื้นที่ หนึ่งในนั้นคือ “ที่ราบสูงโกลาน” ที่เดิมอยู่ในการดูแลของ “ซีเรีย” แต่อิสราเอลก็รุกคืบเข้าครอบครอง ท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของนานาประเทศ

ที่ราบสูงโกลาน (Golan Heights) มีความสำคัญกับ “ชาวยิว” ทั้งในแง่ศาสนา เพราะเชื่อว่าพระเจ้าประทานผืนดินแห่งนี้แก่พวกเขา รวมทั้งในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ เพราะเป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางตอนเหนือของอิสราเอล และยังเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญ อิสราเอลจึงยึดครองที่ราบสูงโกลาน ท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของโลกอาหรับและนานาประเทศ แต่ โดนัลด์ ทรัมป์ ขณะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กลับประกาศรับรองให้ที่ราบสูงโกลานเป็นของอิสราเอล เมื่อ ค.ศ. 2019 เรื่องนี้ลุกลามไปถึง “รัสเซีย” ที่ไม่เห็นด้วยกับสหรัฐฯ และโต้กลับว่า รัสเซียไม่รับรองอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีเรีย

“ที่ราบสูงโกลาน” อยู่ตรงไหน? สำคัญอย่างไร?

ที่ราบสูงโกลาน มีทิศเหนืออยู่ถัดจากภูเขาเฮอร์มอน ทิศตะวันตกใกล้กับแม่น้ำจอร์แดน และทิศใต้ติดกับทะเลสาบกาลิลี ซึ่งเป็นทะเลสาบใหญ่สุดของอิสราเอล มีระยะทางจากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 71 กิโลเมตร จากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 43 กิโลเมตร และมีพื้นที่ประมาณ 1,200 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงดามัสกัส (Damascus) เมืองหลวงของประเทศซีเรียไปทางทิศใต้ ประมาณ 60 กิโลเมตร

เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ราบสูง จึงมีส่วนสำคัญด้านการทหาร โดยทหารอิสราเอลสามารถใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ สามารถสอดส่องกิจกรรมหรือความเคลื่อนไหวทางทหารในดินแดนซีเรียได้หลายกิโลเมตร และการยึดครองพื้นที่สูงกว่าย่อมได้เปรียบเชิงยุทธวิธีในการป้องกันประเทศ เพราะหากฝ่ายซีเรียจะบุกโจมตีอิสราเอลก็ต้องบุกผ่านที่ราบสูงโกลานเสียก่อน

อย่างไรก็ตาม บริเวณด้านทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโกลาน องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้เข้ามาครอบครองพื้นที่ในฐานะ “คนกลาง” จัดตั้งเขตกันชนระหว่าง “อิสราเอล” กับ “ซีเรีย” โดยมีกองกำลังพิเศษของยูเอ็นควบคุมดูแลความสงบ และสร้างรั้วหนามขึ้นมา ถึงอย่างนั้นทั้ง 2 ประเทศก็มักมีการปะทะทางทหารกันเสมอ ๆ

ที่ราบสูงโกลาน ยังเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ โดยเฉพาะบริเวณ “หุบเขาฮูลา” (Hula Valley) ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม ทำประมง และปศุสัตว์ อย่างการเลี้ยงแกะ ส่วนตอนเหนือของที่ราบสูงติดกับภูเขาเฮอร์มอนเป็นพื้นที่ป่ารกชัฏ สลับกับทุ่งหญ้าเตี้ย ๆ แต่ก็เต็มไปด้วยหิน นอกจากนี้ ที่ราบสูงโกลานยังเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคที่สำคัญของอิสราเอลอีกแห่งหนึ่งด้วย

ประวัติศาสตร์การแย่งชิงที่ราบสูงโกลาน

ค.ศ. 1894 บารอน เอ็ดมอนด์ เดอ รอธส์ไชลด์ (Baron Edmond de Rothschild) นายธนาคารชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยิว เดินทางไปยังซีเรีย เพื่อซื้อที่ดินผืนใหญ่ในที่ราบสูงโกลานไว้สำหรับการตั้งถิ่นฐานของ “ชาวยิว” หลังจากนั้นคนกลุ่มอื่น ๆ ที่มีเชื้อสายยิว ทั้งจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป ต่างก็ทยอยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในที่ราบสูงโกลานมากขึ้น

ชาวยิว พยายามจัดตั้ง “อาณานิคม” ของตนเองด้วยความพยายามอย่างสุดความสามารถ แต่ก็ไม่สำเร็จ เพราะต้องเผชิญกับชาวอาหรับ และกฎหมายที่ดินของชาวเติร์ก เนื่องจากขณะนั้นที่ราบสูงโกลานยังอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมัน หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง ที่ราบสูงโกลานได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในอาณัติของฝรั่งเศส

ที่ราบสูงโกลาน ถูกเปลี่ยนผ่านให้อยู่ใต้การปกครองของซีเรีย เมื่อซีเรียได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด ขบวนการไซออนิสม์ (Zionism) ของชาวยิว ได้ผลักดันและส่งเสริมให้ ชาวยิว ทั่วโลก กลับสู่ดินแดนที่พวกเขาอ้างว่า เป็นดินแดน “มาตุภูมิ” จนทำให้ประชากรชาวยิวในตะวันออกกลางสูงขึ้นอย่างมาก ชาวอาหรับที่แวดล้อมอิสราเอลทุกด้านเกิดความไม่พอใจ นำสู่สงครามในที่สุด

สงครามอาหรับ-อิสราเอล แย่งชิงที่ราบสูงโกลาน

สงครามอาหรับ–อิสราเอล ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1948-1949 สันนิบาตอาหรับไม่พอใจอิสราเอลที่ก่อตั้งประเทศขึ้น เหล่าประเทศอาหรับนำโดย อียิปต์ ซีเรีย เลบานอน จอร์แดน อิรัก และซาอุดีอาระเบีย จึงนำกำลังทหารเข้าโจมตีอิสราเอล สงครามครั้งนี้อิสราเอลเป็นฝ่ายชนะ หลังสงครามสิ้นสุดซีเรียจึงพยายามเสริมการป้องกันที่ราบสูงโกลานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ร่วม 2 ทศวรรษให้หลัง ก็เกิดสงครามระหว่างชาวยิวกับชาวอาหรับอีกครั้ง คือ สงครามหกวัน (Six-Day War) ระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน ค.ศ. 1967 การรบช่วงแรกอิสราเอลได้ชัยชนะเหนืออียิปต์และจอร์แดนอย่างรวดเร็ว กระทั่ง 2 วันสุดท้าย คือ วันที่ 9-10 มิถุนายน อิสราเอลมุ่งโจมตีซีเรียผ่านที่ราบสูงโกลาน ทหารช่างของกองทัพอิสราเอลสร้างถนนขึ้นสู่ที่ราบสูง โดยมีกองทัพอากาศคอยสนับสนุน ทำให้การบุกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การรุกรบของฝ่ายอิสราเอลทำให้ทหารซีเรียต้องล่าถอย และประกาศยุติการต่อสู้ในวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 1976

นับแต่นั้น อิสราเอลก็ยึดครองที่ราบสูงโกลานเรื่อยมา ขณะที่ประชากรชาวซีเรียยังคงยืนยันที่จะอาศัยอยู่ในดินแดนเดิมของพวกเขา รัฐบาลอิสราเอลก็ไม่ได้ดำเนินการผลักดันชาวซีเรียออกไป แต่ใช้วิธีให้ชาวยิวเข้าไปตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ตั้งแต่ท้ายทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา

หลังจาก สงครามยมคิปปูร์ (Yom Kippur War) หรือสงครามอาหรับ-อิสราเอล ครั้งที่ 4 เมื่อ ค.ศ. 1973 อิสราเอลกับซีเรียได้ลงนามให้ยูเอ็นนำกองกำลังพิเศษที่เรียกว่า กองกำลังผู้สังเกตการณ์การปลดปล่อยแห่งสหประชาชาติ (UN Disengagement Observer Force-UNDOF) เข้ามาจัดตั้งเขตกันชน (buffer zone) กระทั่งใน ค.ศ. 1981 รัฐสภาอิสราเอลผ่านกฎหมายชื่อว่า “กฎหมาย อำนาจศาล และการบริหาร” (Law, Jurisdiction, and Administration) กับดินแดนที่ราบสูงโกลาน ซึ่งมีผลเชิงปฏิบัติว่าอิสราเอลได้ผนวก “ที่ราบสูงโกลาน” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ ขณะที่นานาชาติไม่ให้การยอมรับการผนวกดินแดนนี้

การเจรจาทวิภาคีระหว่างอิสราเอลกับซีเรีย เพื่อแก้ไขปัญหาที่ราบสูงโกลาน จัดขึ้นในกรุงมาดริด ประเทศสเปน ใน ค.ศ. 1991 และมีความพยายามเจรจาต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ โดยอิสราเอลต้องการคืนดินแดนแค่บางส่วนให้ซีเรียเท่านั้น กระทั่ง ค.ศ. 2000 ซีเรียยืนกรานข้อเรียกร้องว่า อิสราเอลต้องถอนตัวออกจากดินแดนที่ราบสูงโกลานทั้งหมด แต่ไม่เป็นผล การเจรจาดำเนินไปถึง ค.ศ. 2008 โดยมีตุรกีซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของทั้ง 2 ประเทศ เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ย แต่การเจรจาก็ไม่สำเร็จ

โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา
โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (Photo by Library of Congress on Unsplash)

วันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2019 โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ มีใจความสรุปว่า หลังจาก 52 ปีผ่านไป (นับจาก ค.ศ. 1967-กอง บก.) ถึงเวลาแล้วที่สหรัฐอเมริกาจะให้การรับรองอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลาน ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์และความปลอดภัยที่สำคัญของอิสราเอล รวมทั้งสำคัญต่อเสถียรภาพในภูมิภาค

รุ่งขึ้น เบนจามิน เนทันยาฮู (Benjamin Netanyahu) นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ก็โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ ขอบคุณทรัมป์ว่า ช่วงเวลาที่อิหร่านใช้ซีเรียเป็นฐานเพื่อทำลายอิสราเอล ประธานาธิบดีทรัมป์กลับรับรองอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลานอย่างหนักแน่น

แม้ทุกฝ่ายจะทราบกันดีว่า สหรัฐฯ เป็นพันธมิตรของอิสราเอลมาอย่างยาวนาน เพราะไม่ต้องการให้ประเทศอาหรับอื่นใดมามีอิทธิพลเหนือภูมิภาคตะวันออกกลาง แต่เหตุการณ์ที่ทรัมป์รับรองอำนาจอธิปไตยอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลาน ก็สร้างความตกใจไปทั่วโลก แม้กระทั่งชาติตะวันตกด้วยกัน และแน่นอนว่าสร้างความโกรธเคืองให้โลกอาหรับไม่น้อยเลยทีเดียว

ประเด็นที่ีราบสูงโกลานยังเกี่ยวพันไปถึง รัสเซีย ประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับสหรัฐฯ โดยใน ค.ศ. 2022 ผู้แทนรัสเซียในยูเอ็น ได้ออกมาย้ำเรื่องนี้ว่า รัสเซียไม่รับรองอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีเรีย

สาเหตุที่รัสเซียต้องเข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ด้วย ก็เพราะรัสเซียเป็นพันธมิตรอย่างยาวนานของซีเรียนั่นเอง โดยเฉพาะช่วง สงครามซีเรีย ค.ศ. 2011 ที่ชาวซีเรียลุกฮือต้องการให้ บาชาร์ อัล-อัสซาด (Bashar al-Assad) ประธานาธิบดีซีเรียลาออก ซ้ำด้วยกบฏนับร้อยกลุ่มที่ออกมาต่อต้านประธานาธิบดีด้วยเช่นกัน บานปลายกลายเป็นสงครามกลางเมือง

รัสเซีย ซึ่งมีฐานทัพทหารอยู่ในซีเรียก่อนจะเกิดสงคราม ได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศ เพื่อสนับสนุนประธานาธิบดีอัสซาดใน ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของสงคราม ทำให้รัฐบาลซีเรียเป็นฝ่ายได้เปรียบ กองทัพรัสเซียระบุว่า โจมตีเป้าหมายที่เป็นผู้ก่อการร้ายเท่านั้น แต่นักเคลื่อนไหวระบุว่า การโจมตีของรัสเซียได้ทำให้กลุ่มกบฏกระแสหลักและพลเรือนเสียชีวิตอยู่เป็นประจำ

ปัจจุบัน ซีเรียยังคงพยายามเรียกร้องดินแดนคืนจากอิสราเอล แต่อิสราเอลก็ยังคงดำเนินการจัดตั้งถิ่นที่อยู่ชาวยิวในที่ราบสูงโกลาน และจัดการพื้นที่เสมือนเป็นดินแดนของตนเอง ทั้งที่ในทางทฤษฎีแล้ว อิสราเอลเข้าครอบครองดินแดนแห่งนี้อย่างผิดกฎหมายระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ 


อ้างอิง :

“ทำไมโดนัลด์ ทรัมป์ รับรองให้ที่ราบสูงโกลานเป็นของอิสราเอล?”. https://www.silpa-mag.com/history/article_29966 เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2566

Arab News. “Russia ‘doesn’t recognize Israel’s sovereignty over Golan Heights’“. https://www.arabnews.com/node/2031141/middle-east เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2566

บีบีซี ไทย. “สงครามซีเรีย : 10 ปีของการสู้รบ กับเกือบ 7 แสนชีวิตที่ตายหรือสูญหาย”. https://www.bbc.com/thai/international-56405029 เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2566


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 11 ตุลาคม 2566