เกาะแก้วพิสดาร ไม่ใช่เกาะเสม็ดอย่างที่คิด แต่เป็นเกาะในทะเลอันดามัน!!?

แผนที่ ทะเลอันดามัน สุนทรภู่ เกาะเสม็ด เกาะแก้วพิสดาร
แผนที่แสดงฉากและบ้านเมืองต่างๆ ในพระอภัยมณี อยู่ทางทะเลอันดามัน ปรับปรุงใหม่จากข้อเสนอของ “กาญจนาคพันธุ์” (ขุนวิจิตรมาตรา) เป็นท่านแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2490

เมื่อเท้าสิลราช เจ้าเมืองผลึก กับลูกสาวคือ สุวรรณมาลี ติดมรสุมอยู่กลางมหาสมุทร (อินเดีย) ปู่เจ้าบอกทางรอดว่า “จงตัดคลื่นฝืนไปทิศอิสาน จะพบพานผู้วิเศษข้างเพทไสย” เมื่อมุ่งไปทางทิศอีสานก็ได้พบ-พระฤาษีเกาะแก้วพิสดาร-จริง ๆ แสดงว่า “เกาะแก้วพิสดาร” อยู่ในเขตทะเลอันดามันหรือที่ใดที่หนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย ไม่ใช่ “เกาะเสม็ด” ในอ่าวไทยที่จังหวัดระยองอย่างที่เข้าใจกัน

ทะเลอันดามันไม่ได้มีเพียงหมู่เกาะนาควารี แต่มีหมู่เกาะอันดามันและหมู่เกาะอื่น ๆ เป็นพืดยืดยาวตามแนวพม่าลงไปถึงสุมาตราของอินโดนีเซียโน่น แม้เกาะของนางผีเสื้อสมุทร สุนทรภู่ก็กำหนดให้อยู่ในบริเวณนี้ด้วย คำว่า “ปีศาจ”-“ยักษ์”-“นาค” รวมทั้ง “ผีเสื้อ” (มาจาก “ผีเชื้อ”) ล้วนหมายถึงคนพื้นเมือง

และดูเหมือนว่าเกาะอันเป็นถิ่นของนางผีเสื้อสมุทรจะอยู่ค่อนไปทางตอนบนแถบหมู่เกาะอันดามันที่บันทึกของพระสงฆ์บอกว่ามีมนุษย์กินคน ดังปากคำของนางเงือกที่บอกกับพระอภัยมณี ดังนี้ (จัดย่อหน้าใหม่ – กองบรรณาธิการ)

ฝ่ายเงือกน้ำคำนับอภิวาท   ข้าพระบาททราบสิ้นทุกถิ่นฐาน
อันน้ำนี้มีนามตามบุราณ   อโนมานเคียงกันสีทันดร
เป็นเขตแคว้นแดนที่นางผีเสื้อ   ข้างฝ่ายเหนือถึงมหิงษะสิงขร
ข้างทิศใต้ไปเกาะแก้วมังกร   หนทางจรเจ็ดเดือนไม่เคลื่อนคลา

ไปกลางย่านบ้านเรือนหามีไม่   สมุทรไทซึ้งซึกลึกหนักหนา
แต่สำเภาชาวเกาะเมืองลังกา   เขาแล่นมามีบ้างอยู่ลางปี
ถ้าเสียเรือเหลือคนแล้วนางเงือก   ขึ้นมาเลือกเอาไปชมประสมศรี
เหมือนพวกพ้องของข้ารู้พาที   ด้วยเดิมทีปู่ย่าเป็นมนุษย์

ปากคำนางเงือกระบุชัดเจนว่าบริเวณนี้มี “สำเภาชาวเกาะเมืองลังกา” แล่นผ่านไป-มาอยู่ด้วย แสดงว่าอยู่บนเส้นทางคมนาคมการค้าแถบทะเลอันดามันชัดเจน

แผนที่ แสดงฉาก บ้านเมืองต่างๆ ใน พระอภัยมณี เกาะแก้วพิสดาร อยู่ใน ทะเล อันดามัน
แผนที่แสดงฉากและบ้านเมืองต่างๆ ในพระอภัยมณีอยู่ทางทะเลอันดามัน ปรับปรุงใหม่จากข้อเสนอของ “กาญจนาคพันธุ์” (ขุนวิจิตรมาตรา) เป็นท่านแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2490

บนเส้นทางคมนาคมการค้าในทะเลอันดามันนี้เอง มี “เกาะแก้วพิสดาร” ของพระฤาษีผู้วิเศษอยู่ด้วย ฉะนั้นจึงมี “พวกเรือแตกแขกฝรั่งแลอังกฤษ ขึ้นเป็นศิษย์อยู่สำนักนั้นหนักหนา” ดังปากคำของนางเงือกบอกว่า (จัดย่อหน้าใหม่ – กองบรรณาธิการ)

แต่โยคีมีมนต์อยู่ตนหนึ่ง   อายุถึงพันเศษถือเพทไสย
อยู่เกาะแก้วพิสดารสำราญใจ   กินลูกไม้เผือกมันพรรณผลา
พวกเรือแตกแขกฝรั่งแลอังกฤษ   ขึ้นเป็นศิษย์อยู่สำนักนั้นหนักหนา
ด้วยโยคีมีมนต์ดลวิชา   ปราบบรรดาภูตพรายไม่กรายไป

แม้นพระองค์ทรงฤทธิ์จะคิดหนี   ถึงโยคีเข้าสำนักไม่ตักไษย
เผื่อสำเภาเขาซัดพลัดเข้าไป   ก็จะได้โดยสานไปบ้านเมือง
แต่ทางไกลไม่น้อยถึงร้อยโยชน์   ล้วนเขาโขดคิรีรัตน์ขนัดเนื่อง

กลางคงคาสาระพัดจะขัดเคือง   จงทราบเบื้องบงกชบทมาลย์
แม้กำลังดังข้าจะพาหนี   เจ็ดราตรีเจียวจึงจะถึงสถาน
อสุรีมีกำลังดังปลาวาฬ   ตามประมาณสามวันจะทันตัว

สรุปว่า เกาะแก้วพิสดารในจินตนาการของสุนทรภู่อยู่ทางใต้ของทะเลอันดามัน ค่อนลงไปทางเกาะสุมาตรกับเกาะชวาของอินโดนีเซีย

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


อ้างอิง :

สุจิตต์ วงษ์เทศ. “ทะเลอันดามันในพระอภัยมณีของสุนทรภู่”, ใน อันดามันสุวรรณภูมิ ในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์. กรงเทพฯ : มติชน, 2547.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 6 กันยายน 2561