“ถนนเจ้าฟ้า” ย่านสนามหลวง ชื่อนี้มาจากเจ้าฟ้าพระองค์ใด?

หอศิลป์เจ้าฟ้า บน ถนนเจ้าฟ้า
หอศิลป์เจ้าฟ้า ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้า (ภาพจาก https://finearts.go.th/museumnationalgallery)

ใครที่ผ่านไปมาแถวเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า อาจพอคุ้นชื่อ “ถนนเจ้าฟ้า” กันอยู่บ้าง ถนนนี้เริ่มตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงถนนราชดำเนินกลาง มีความยาวราว 570 เมตร เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ หรือที่คุ้นกันในชื่อ “หอศิลปเจ้าฟ้า” แล้วชื่อถนนนี้มาจาก “เจ้าฟ้า” พระองค์ใด?

คำตอบก็คือ มาจากพระนามพระอิสริยยศ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ นั่นเอง

หอศิลป์เจ้าฟ้า ถนนเจ้าฟ้า
อาคารหอศิลป์เจ้าฟ้า บนถนนเจ้าฟ้า ในอดีต (ภาพจากเฟซบุ๊ก กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร https://www.facebook.com/prfinearts/photos/a.1046357515431692/1303970309670410/?type=3&locale=th_TH)

เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2363 เป็นพระราชโอรสใน สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี พระราชธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เจ้าฟ้าอิศราพงศ์เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียว ที่ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็น “เจ้าฟ้า” เหตุผลเพราะทรงมีพระบิดาและพระมารดาเป็นพระองค์เจ้าทั้ง 2 พระองค์ คือ พระบิดาเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ส่วนพระมารดาเป็นพระธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

เจ้าฟ้าอิศราพงศ์สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2404 เพื่อเป็นอนุสรณ์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ว่าครั้งหนึ่งบริเวณนี้เป็นที่ตั้งวังของเจ้าฟ้าฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล เมื่อมีการตัดถนนขยายเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามถนนเส้นนี้ว่า “ถนนเจ้าฟ้า”

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


อ้างอิง :

ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : มติชน. 2551.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 11 มีนาคม 2567