“พัฒน์พงษ์” มาจากไหน?

(ซ้าย) พนักงานสาวรอให้บริการลูกค้าหน้าสถานบริการในย่านพัฒน์พงษ์ เมื่อเดือนกันยายน 2006 (AFP PHOTO / PORNCHAI KITTIWONGSAKUL), (ฉากหลัง) ภาพถ่ายด้านหน้าถนนพัฒน์พงษ์ ภายหลังจากตระกูลพงศ์พาณิชตัดถนนผ่านที่ดินเมื่อปี พ.ศ. 2493

ถนนพัฒน์พงษ์ เป็นถนนสายสั้นๆ เชื่อมระหว่างถนนสุรวงศ์ และถนนสีลม ชื่อถนนมาจากชื่อบรรดาศักดิ์ หลวงพัฒน์พงศ์พาณิช

หลวงพัฒน์พงศ์พาณิชเป็นชาวจีนไหหลำ เดิมชื่อ จีนพัด สมรสกับบุตรสาวผู้เฒ่าชิ้น ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินจำนวนมากแถบถนนสุรวงศ์และได้รับมรดกที่ดินของเฒ่าชิ้นสืบมา ภายหลังจีนพัดได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพัฒน์พงศ์พาณิช บุตรหลานที่ได้รับมรดกสืบมาจากหลวงพัฒน์พงศ์พาณิช ได้ตัดถนนผ่านที่เพื่อให้ที่ดินเจริญได้ราคาดี และเพื่อความสะดวกในการสัญจร และให้ชื่อถนนเป็นอนุสรณ์แก่หลวงพัฒน์พงศ์พาณิชว่า “ถนนพัฒน์พงษ์”

(ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. “ถนนพัฒน์พงษ์”. ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ, พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : มติชน, 2551)

ปัจจุบัน ถนนพัฒน์พงษ์เป็นย่านธุรกิจบันเทิงอันโด่งดังระดับนานาชาติ ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของธุรกิจค้ากามเมืองไทย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ มีชื่อเสียงในเรื่องการแสดงโชว์ทางเพศ โดยเริ่มต้นจากการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบรรดาทหารสหรัฐฯ ในช่วงสงครามเวียดนาม แต่ในระยะหลังเริ่มมีสถานบันเทิงประเภทอื่นๆ เข้ามาเป็นทางเลือกมากขึ้นสำหรับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และยังมีตลาดนัดกลางคืนซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภท

 


เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 24 เมษายน 2560

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป