หมอบรัดเลย์ ชวนคุยเรื่องนรกสวรรค์ สาวชาวบ้านว่า “ต้องตกลงกับสามีก่อน…”

หมอบรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) ฉากหลังเป็นภาพโรงพยาบาล ใช้ประกอบเนื้อหาเท่านั้น

นายแพทย์แดน บีช แบรดลีย์ หรือ “หมอบรัดเลย์” ที่เราคุ้นเคย เป็นนายแพทย์ชาวอเมริกันที่เข้ามาเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นนายแพทย์ผู้ริเริ่มบุกเบิกวิทยาการทางการแพทย์หลายอย่างในไทย เช่น การผ่าตัดในประเทศไทยเป็นครั้งแรก, การปลูกฝี และมีส่วนผลักดันให้สตรีหลังคลอดเลิกอยู่ไฟ ฯลฯ

ทว่าหมอบรัดเลย์ยังเป็นมิชชันนารี ที่เดินทางไกลมาเพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์อีกด้วย จึงเป็นไปได้ว่าบางครั้ง หมอบรัดเลย์คงได้พูดคุยกับคนไข้เรื่องของพระผู้เป็นเจ้า และศาสนาคริสต์

ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ที่ “ประชุมพงศาวดารภาคที่ 31 จดหมายเหตุเรื่องมิชชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศไทย” [ที่หมอบรัดเลย์เรียบเรียงพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษลงใน “หนังสือบางกอกคาเลนดา” ในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ หัวหน้ากองโบราณคดี กรมศิลปากร แปลเป็นภาษาไทย] บันทึกไว้ว่า

“วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2379

เช้าวันนี้ มีผู้หญิงบ้านนอกคนหนึ่ง ชาวเมืองอยุธยา มาหาหมอบรัดเล ในขณะที่หมอบรัดเลพูดกับหญิงนั้นถึงเรื่องสวรรค์และนรก

หล่อนตอบว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปที่ไหนทั้งนั้น จนกว่าหล่อนจะได้พูดจาตกลงกับสามีเสียก่อนถ้าสามีจะไปสวรรค์ หล่อนก็จะไปด้วย ถ้าสามีจะไปนรก หล่อนก็จะไปอยู่กับเขายังที่นั้นด้วยเหมือนกัน

การที่หล่อนพูดเช่นนี้ เห็นได้ว่ามีความรักสามีผิดกับคนธรรมดา แลมีความเมตตาปราณีแก่ลูกชายแลลูกสาวทั้ง 2 ซึ่งพามาให้หมอบรัดเลรักษาโรคหูหนวกนั้นเปนอันมาก” [จัดย่อหน้าใหม่ และเน้นคำโดยกองบรรณาธิการ]


ข้อมูลจาก

ประชุมพงศาวดารภาคที่ 31 จดหมายเหตุเรื่องมิชชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศไทย พิมพ์ในงานพระราชขทานเพลิงศพ พลตรี พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 30 ธันวาคม 2493


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์เมื่อ 14 มกราคม 2564

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป