“พันปีไม่เคยแห้ง” น้ำศักดิ์สิทธิ์ ของพญานาค จากสระทั้งสี่ ที่เมืองสุพรรณบุรี

รายการ ขรรค์ชัย-สุจิตต์ ทอดน่องท่องเที่ยว ตอน “น้ำศักดิ์สิทธิ์ ของพญานาค จากสระทั้งสี่ ที่เมืองสุพรรณบุรี” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น.

น้ำศักดิ์สิทธิ์ของพญานาค

น้ำซับผุดจากใต้ดิน คนแต่ก่อนเชื่อว่าเป็นน้ำของพญานาคเมืองบาดาล ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์กว่าน้ำอื่นๆ

สระทั้งสี่ของเมืองสุพรรณ เป็นน้ำซับไม่เคยแห้ง คนโบราณจึงยกย่องเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วเชิญเป็นน้ำอภิเษก ตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยา

พญานาค มี 2 ตระกูล

พญานาคอินเดีย อยู่บนฟ้า บันดาลน้ำฝนตกลงสู่โลก

พญานาคอุษาคเนย์ (SEA) อยู่ใต้ดิน เป็นโลกบาดาล บันดาลน้ำผุดโผล่ขึ้นจากใต้ดินเป็นน้ำซับ เพื่อเจริญพืชพันธุ์ธัญญาหารเลี้ยงมนุษย์

สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่

สระทั้งสี่ เมืองสุพรรณ คนโบราณเชื่อกันว่าเป็นสระน้ำซับผุดขึ้นจากเมืองบาดาลของพญานาค ยกย่องเป็นสระศักดิ์สิทธิ์สืบมา

สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ เมืองสุพรรณบุรี เป็นแหล่งน้ำสำคัญลำดับแรกสุดของไทย

ในไทยมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง ถูกยกย่องใช้ในพระราชพิธีสำคัญๆ เช่น ถือน้ำพระพัทธ์ (พิพัฒน์สัตยา), ราชาภิเษก ฯลฯ

สระแก้ว, สระคา, สระยมนา, สระเกษ อยู่ใกล้ลำน้ำท่าว้า บ้านท่าเสด็จ ต. สระแก้ว อ. เมืองฯ จ. สุพรรณบุรี

สระแก้ว สระคา สระยมนา และสระเกษ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ เมืองสุพรรณบุรี

ชื่อสระ

สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ มีชื่อสมมติเรียกสมัยหลังเมื่อไหร่ไม่รู้? ทั้งหมดไม่ชี่อดั้งเดิม (และไม่ใช่บารายในวัฒนธรรมเขมร ตามที่มีผู้พยายามบอก)

สระแก้ว คำพื้นเมือง หมายถึง สิ่งมีค่าของพระราชา เช่น ช้างแก้ว, ม้าแก้ว เป็นต้น

แก้วมักใช้คู่กับขวัญ เช่น นายแก้ว นายขวัญ (ในพระลอ)

อ.ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี มีสระแก้ว สระขวัญ,

อ. เมืองฯ จ. สระแก้ว มีสระแก้ว สระขวัญ

สระคา กร่อนจาก คงคา แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ในอินเดีย

สระยมนา กร่อนจาก ยมุนา แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ในอินเดีย

สระเกษ หมายถึง ล้างน้ำเส้นเกศ เป็นสิริมงคล มีชื่อวัดสระเกษ เป็นต้น

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป