สระแก้ว เมืองมโหสถ สระน้ำโบราณ 1,500 ปี

สระแก้ว เมืองมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี (ภาพจาก โดรนมติชนทีวี)

สระแก้ว เมืองมโหสถ สระน้ำของกษัตริย์ ทําพิธีศักดิ์สิทธิ์

สระแก้ว เป็นชื่อชาวบ้านเรียกสระน้ำโบราณ เมืองมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี อยู่นอกคูน้ำกําแพงเมืองมโหสถด้านทิศใต้

ชื่อจริงของสระแก้วว่าอย่างไร? ไม่พบหลักฐานบอกไว้ แต่สภาพที่เหลืออยู่เป็นพยานว่าเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ ใช้ในพิธีขอฝนของกษัตริย์เมืองมโหสถ เมื่อ 1,500 ปีมาแล้ว

เหรา (เห-รา hera) หรือ มกร (อ่าน มะ-กอน มาจาก มะ-กะ-ระ makara) สัตว์ศักดิ์สิทธิ์สลักขอบสระแก้ว เมืองมโหสถ อายุ 1,500 ปีมาแล้ว (ลายเส้นจําลองใหม่จากรูปสลักขอบสระแก้ว)

เหรา หรือ มกร ลายสลักขอบสระแก้ว เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในจินตนาการของคนยุคนั้นทํากิริยาอ้าปากคายความอุดมสมบูรณ์ บันดาลความเจริญในพืชพันธุ์ว่านยาข้าวปลาอาหาร

ผนังขอบสระแก้ว สลักลวดลายเป็นรูปสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ชนิดต่างๆ เพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ให้บ้านเมืองและราษฎร เช่น ช้าง, เหรา (มกร), นาค, ฯลฯ

รูปสลักที่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอํานาจของกษัตริย์ คือ สิงห์และหมูป่า โดยมีรูปอื่นๆ ประกอบอยู่ด้วย ทั้งรูปเทวดาเหาะ และลวดลายพรรณพฤกษา

ภาพจําลองสระแก้ว เมื่อครั้งยังใช้งานในอดีต

สระด้านทิศตะวันตกเป็นซอกยื่นออกไป และมีทางขั้นบันไดสลักบนพื้นศิลาแลงธรรมชาติ เป็นทางขึ้นลงสระ แต่เดิมอาจมีอาคารสร้างด้วยไม้ที่ใช้เป็นปะรําพิธี

สระแก้ว เมืองมโหสถ (ภาพจาก โดรนมติชนทีวี)

ด้านทิศเหนือมีร่องรอยหลุมเสาปะรําพิธี สลักอยู่ตรงกลางลานหินที่ยื่นล้ำเข้าไปในสระแสดงว่าเคยมีท่าน้ำเป็นเครื่องไม้ยื่นลงไปในสระ เพื่อประกอบพิธีกรรม เช่น พิธีขอฝน, สรงสนาน, ฯลฯ

 

ตรวจสุขภาพฟรี! ในงาน Healthcare 2020 ตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลชั้นนำ และร่วมฟังความรู้เรื่องสุขภาพจากเวทีทอล์ค ค้นคำตอบแบบเจาะลึกจากเหล่าคุณหมอ-นักพูดคนดัง 4 วัน 12 รายการ ครบเครื่องเรื่องสุขภาพในงานเดียว

งานจัดวันที่ 3-6 กันยายน 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ เวลา 10.00 – 20.00 น. เดินทางสะดวกโดยทางด่วน และ MRT ลงสถานีสามย่าน ทางออกที่ 2

ที่สุดของเวทีทอล์คเรื่องสุขภาพ ค้นคำตอบแบบเจาะลึกจากเหล่าคุณหมอ นักพูดคนดัง 4 วัน 12 รายการ…

โพสต์โดย Silapawattanatham – ศิลปวัฒนธรรม เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020


คัดความจาก: สุจิตต์ วงษ์เทศ. เมืองมโหสถ ค้าทางทะเล 1,500 ปีมาแล้ว อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เอกสารประกอบรายการทอดน่องท่องเที่ยว | มกราคม 2562

ชมรายการทอดน่องท่องเที่ยว

เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป