ในหลวง รัชกาลที่ 8 ทรงเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8) ประทับรถสามล้อเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทอดพระเนตรและเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พุทธศักราช 2481 ซึ่งงานฉลองรัฐธรรมนูญปีนี้จัดขึ้นที่สวนสราญรมย์