“เฮือนเกย” เรือนแบบเก่าชาวอีสาน

เฮือนเกย บ้านตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร

“เฮือนเกย” เป็นรูปแบบเรือนในวิถีชีวิตของชาวอีสานที่มีการต่อเกย (ชาน) ออกมาจากเรือนใหญ่

“เฮือนเกย” บ้านตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร (ภาพจากหนังสือ “เรือนไทย” โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

เกย หรือชานโล่ง (ที่มีหลังคาคลุม) พื้นเกยจะมีระดับต่ำกว่าพื้นเรือนใหญ่ พื้นเกยจะเป็นไม้กระดาน มักใช้เกยเป็นทั้งครัว ที่รับรองแขก นั่งเล่น รับประทานอาหารสถานที่พักผ่อน และประกอบพิธีหรือกิจกรรมในวิถีชีวิตของชาวอีสาน

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 14 ธันวาคม 2560