ถนนวรจักร-ถนนเจ้าคำรบ แหล่งค้าอะไหล่ชื่อดัง เหตุใดถึงเป็น “ถนนสองพ่อลูก”

ถนนสองพ่อลูก ถนนวรจักร ตั้ง ตาม พระนาม กรมขุนวรจักรธรานุภาพ ใกล้ กัน คือ ถนนเจ้าคำรบ ตั้ง ตาม พระนาม พระองค์เจ้าคำรบ
ถนนวรจักร (ภาพ : Bjoertvedt, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

ถนนวรจักร และ ถนนเจ้าคำรบ เป็นถนนสองสายที่อยู่ใกล้เคียงกัน คืออยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นศูนย์รวมอะไหล่รถยนต์ ใครหาอะไหล่รถยนต์อะไรไม่ได้ ให้มาที่นี่ รับรองว่าเกือบร้อยทั้งร้อยไม่ผิดหวัง แล้วเหตุใดถนนวรจักรกับถนนเจ้าคำรบ ถึงได้ชื่อว่าเป็น “ถนนสองพ่อลูก”

ถนนวรจักร เริ่มต้นตั้งแต่ถนนเจริญกรุง ผ่านถนนหลวง สิ้นสุดที่ถนนบำรุงเมือง ส่วน ถนนเจ้าคำรบ เริ่มต้นที่ถนนวรจักร ผ่านคลองถมจักรวรรดิ ถนนเสือป่า คลองถมพลับพลาไชย แล้วไปสิ้นสุดที่ถนนพลับพลาไชย

เริ่มกันที่ถนนวรจักร ชื่อนี้ได้จากพระนาม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาอัมพา ทรงเป็นต้นราชสกุล “ปราโมช”

วังเดิมของกรมขุนวรจักรธรานุภาพอยู่บริเวณ “สวนเจ้าเชต” ในปัจจุบัน ต่อมาทรงมีพระประสงค์จะสร้างวังใหม่ จึงถวายวังเดิมคืนหลวง และซื้อที่สวนนอกกำแพงเมืองริมถนนเจริญกรุงด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างเป็นวังที่ประทับแห่งใหม่ และประทับ ณ วังนั้นตราบสิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. 2415 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต่อมา ทายาทราชสกุลปราโมชขายวังแก่กรมพระคลังข้างที่ จากนั้นได้พัฒนาที่ดินบริเวณวังเป็นอาคารร้านค้า โรงมหรสพ คือ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมนคร และสถานที่ราชการ คือ กองปราบปรามสามยอด

เมื่อตัดถนนผ่านบริเวณวัง จึงได้นำพระนามกรมขุนวรจักรธรานุภาพมาตั้งเป็นชื่อถนน คือ ถนนวรจักร

“ถนนสองพ่อลูก” อีกเส้นคือถนนเจ้าคำรบ มีที่มาจาก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ (แรกประสูติ คือ หม่อมเจ้าคำรบ) พระโอรสในกรมขุนวรจักรธรานุภาพ กับ ม.ร.ว.ดวงใจ พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก เข้ารับราชการทหารและได้เลื่อนตำแหน่งตามลำดับ

จากนั้นเมื่อมีการรวมตำรวจภูธรและนครบาลเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน สังกัดกระทรวงนครบาล พระองค์เจ้าคำรบก็ทรงเป็นอธิบดีกรมตำรวจภูธรและนครบาลคนแรก

เมื่อมีการตัดถนนผ่านบริเวณวังเดิมของพระองค์ และที่ตั้งของกองปราบปรามสามยอด ที่พระองค์มีส่วนในการพัฒนา จึงนำพระนามพระองค์เจ้าคำรบมาตั้งเป็นชื่อถนน คือ ถนนเจ้าคำรบ

ทายาทสายตรงของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ ที่สังคมไทยรู้จักกันดี คือ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเป็นโอรสในพระองค์เจ้าคำรบ และเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไทยทั้งคู่

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


อ้างอิง :

ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : มติชน. 2551


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 31 พฤษภาคม 2567