ทำไม รูปเคารพ “เจ้าพ่อศรีเทพ” ถึงมีลักษณะเป็น “เทวรูปสตรี” ?

เจ้าพ่อศรีเทพ ศรีเทพ เทวรูปสตรี

นอกจาก “ศรีเทพ” จะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ และรวบรวมโบราณวัตถุไว้มากมายแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ “เจ้าพ่อศรีเทพ” ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ให้โชคลาภ ทั้งยังช่วยปกปักรักษาพื้นที่มาเป็นระยะเวลานาน รวมไปถึง เป็น รูปเคารพศักดิ์สิทธิ์ สำหรับคนที่ผ่านไปมา และผู้ที่แวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชม แต่เคยสงสัยไหมว่า เหตุใด “เจ้าพ่อศรีเทพ” ถึงมีรูปลักษณ์เป็น “เทวรูปสตรี” ?

จากการสันนิษฐานของนักวิชาการ เชื่อว่า เหตุที่เจ้าพ่อศรีเทพมีรูปลักษณ์เหมือนผู้หญิง อาจเกิดมาจากในอดีต มักมีการลักลอบขโมย และค้าขายโบราณวัตถุกัน จึงทำให้เทวรูปองค์เดิม ซึ่งไม่ทราบลักษณะแน่ชัด แต่เรียกว่าเจ้าพ่อศรีเทพหายไป

ต่อมา ชาวบ้านจึงนำหนึ่งใน รูปเคารพ ลักษณะเพศหญิง ที่มีอยู่ชิ้นหนึ่ง เป็นรูปเคารพ ในท่ายืนเอียงกายเหนือฐานดอกบัว สวมเครื่องประดับ และแต่งกายคล้ายประติมากรรมในศิลปะเขมรโบราณ มาประดิษฐานแทนเจ้าพ่อศรีเทพองค์เดิม

นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม “เจ้าพ่อศรีเทพ” ถึงมีลักษณะเป็น “เทวรูปสตรี” นั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


อ้างอิง : 

ธวัชชัย ชั้นไพศาลศิลป์. “ประเพณี…บวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ.” วารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ 2, 3 (ตุลาคม-มีนาคม 2554-2555): 74-82.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 27 ธันวาคม 2566