เปิดสถิติ “กองทัพ” สมัยกรุงธน-ต้นกรุงเทพฯ ใช้คน ใช้ข้าว ใช้เวลา เท่าไหร่ ในการทำสงคราม

พระเจ้าตาก และ ทหาร กองทัพ ยกทัพตี ค่ายโพธิ์สามต้น
กองทัพ พระเจ้าตากสินมหาราชตีค่ายโพธิ์สามต้น ภาพจิตรกรรมในพระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน (ภาพจาก “จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสำนัก, สำนักพระราชวัง)

กองทัพ ขับเคลื่อนด้วยกำลังคน คนจะมีกำลังรบได้ก็ต้องอาศัยอาหาร ถ้าเป็นช่วงที่บ้านเมืองเกิดความไม่สงบ เช่น ในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สยามต้องเผชิญสงครามทั้งกับต่างชาติ กับคนชาติเดียวกัน ตลอดจนการกบฏ การจลาจล ดังนั้น การเกณฑ์ไพร่พลและตระเตรียมข้าวที่เป็นอาหารหลักสำหรับใช้ใน กองทัพ จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีสงครามทั้งหมด 19 ครั้ง ใช้กำลังพลรวม 268,000 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทำสงคราม 343 สัปดาห์ (คำนวณจาก ประชุมพงศาวดารเล่ม 6 และ ประชุมพงศาวดารเล่ม 40)  แบ่งเป็น

  1. สงครามรวมชาติ 4 ครั้ง ได้แก่ การปราบก๊กเจ้าพระยาพิษณุโลก, ก๊กเจ้าพิมาย, ก๊กเจ้านคร และก๊กเจ้าพระฝาง
  2. สงครามกับพม่า 10 ครั้ง ได้แก่ ศึกโพธ์สามต้น, ศึกบางกุ้ง, ศึกสวรรคโลก, ศึกเชียงใหม่ 3 ครั้ง, ศึกพิชัย 2 ครั้ง, ศึกบางแก้ว และศึกอะแซหวุ่นกี้
  3. สงครามกับเขมร 3 ครั้ง
  4. สงครามกับลาว ได้แก่ สงครามจำปาศักดิ์ และสงครามเวียงจันทร์

สมัยรัชกาลที่ 1 มีสงครามทั้งหมด 14 ครั้ง ใช้กำลังคน 373,000 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทำสงคราม 386 สัปดาห์ (คำนวณจาก พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ เล่ม 1) ได้แก่ สงครามญวน (ไกเซิง) 2 ครั้ง, สงครามพม่า 10 ครั้ง (ศึกเก้าทัพ, ศึกไทรโยค, ศึกทวาย 2 ครั้ง ฯลฯ), กบฏปัตตานี และกบฏยะหริ่ง

สมัยรัชกาลที่ 2 มีสงครามทั้งหมด 6 ครั้ง ใช้กำลังคน 86,000 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทำสงคราม 257 สัปดาห์ (คำนวณจาก พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ เล่ม 1)  ได้แก่ สงครามพม่า 2 ครั้ง, สงครามเขมร 2 ครั้ง, กบฏสาเกียดโง้ง และกบฏไทรบุรี

สมัยรัชกาลที่ 3 มีสงครามทั้งหมด 7 ครั้ง ใช้กำลังคน 118,700 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทำสงคราม 944 สัปดาห์ (คำนวณจาก พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ เล่ม 1) ได้แก่ สงครามพม่า, กบฏเจ้าอนุวงศ์, กบฏไทรบุรี 2 ครั้ง, สงครามญวน, จลาจลสาครบุรี และจลาจลฉะเชิงเทรา

 

ตาราง สถิติ

จะเห็นว่า ไพร่จะต้องลำบากมาก เพราะเวลาส่วนใหญ่ของไพร่หลวง ไพร่สม ต้องไปเข้า กองทัพ  หรืออยู่ในสภาพเตรียมพร้อมถึงร้อยละ 44.55 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมด บางรัชกาล เช่น สมัยธนบุรี สงครามแต่ละครั้งห่างกันโดยเฉลี่ยเพียง 9 เดือนเท่านั้น ส่วนในรัชกาลที่ 1-3 ระยะเวลาห่างกันของสงครามแต่ละครั้งประมาณ 2-3 ปี

ประเมินว่าในสงครามแต่ละครั้ง กองทัพ ใช้กำลังทหาร 14,105-26,642 คน หรือเฉลี่ย 18,008 คน จำนวนสงคราม กบฏ จลาจล รัชกาลละ 6-19 ครั้ง เฉลี่ยรัชกาลละ 12 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เฉลี่ยเวลา 18-135 สัปดาห์ หรือเฉลี่ยครั้งละ 56 สัปดาห์ หรือ ประมาณ 1 ปี 1 เดือน

ส่วนข้าวที่เป็นอาหารหลักของ กองทัพ นั้น โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละครั้งจะใช้ข้าวเปลือกเพื่อเลี้ยงทหาร ดังนี้ ในสมัยธนบุรีใช้ต่ำสุดครั้งละ 1,371 เกวียน ถัดลงมาเป็นสมัยรัชกาลที่ 2 ใช้ข้าวเปลือกครั้งละ 3,328 เกวียน, สมัยรัชกาลที่ 1 ครั้งละ 4,028 เกวียน, สูงสุดสมัยรัชกาลที่ 3 ใช้ข้าวเปลือกถึงครั้งละ 12,362 เกวียน

สรุปว่า ในช่วง 4 รัชกาล กองทัพใช้ข้าวเปลือกเฉลี่ย 5,272 เกวียนต่อครั้งในการทำสงคราม, ปราบกบฏ หรือจลาจล 1 ครั้ง 

ตาราง สถิติ ข้าว

ผลทางตรงของสงคราม กบฏ จลาจล ทำให้ขาดแรงงานผลิตส่วนหนึ่งไป และประชากรที่เหลือต้องผลิตข้าวสำรองเอาไว้เลี้ยงทหารเหล่านี้

ผลทางอ้อมคือ หากมีการรบ จลาจล และกบฏในประเทศ พื้นที่การผลิตข้าวส่วนหนึ่งจะถูกกระทบกระเทือนมาก โดยเฉพาะสงครามใหญ่ๆ กับต่างชาติสมัยธนบุรี ทำให้พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคเหนือตอนล่างและตอนบน ผลิตข้าวไม่ได้ ผู้คนต้องหลบหนีข้าศึกเข้าป่าไปเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถทำนาหรือทำไร่ได้เป็นปกติ

ยังผลให้ข้าวขาดแคลนอย่างมากในสมัยธนบุรี จึงพระราชทานข้าวสารให้ข้าราชการคนละ 1 ถัง/20 วัน ซึ่งหากคิดเป็นปี จะบริโภคข้าวสารคนละ 18 ถังข้าวสาร หรือ 27.130 ถังข้าวเปลือก เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 1 สงครามกับพม่าก็ยังมีอยู่ จึงต้องมีรับสั่งห้ามส่งข้าวออก ห้ามกักตุนข้าว และควบคุมราคาข้าว

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ 


หมายเหตุ : บทความนี้เขียนเก็บความจาก สุวิทย์ ธีรศาสวัต. ประวัติศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร, สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2548.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 5 กันยายน 2566