สำรวจความเชื่อเรื่อง “แมว” วิ่งผ่านหน้า-ฆ่าเจ้าเหมียว มงคลหรืออัปมงคล?

พูดถึงเรื่อง “แมว” ทำไมจึงถือว่าแมวกระโดดข้ามศพศพนั้นจะลุกขึ้น แมวมีอำนาจอะไรจะมาทำให้ศพลุกขึ้นได้ หรือจะเป็นความเชื่อถือสืบมาตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์ความคิดจึงมาพ้องกันมากชาติ

มนุษย์สมัยก่อนคงเห็นแมวเป็นสัตว์ป่ายังไม่ใช่สัตว์เลี้ยง ออกหากินในเวลากลางคืนชอบย่องเดินในที่มืดมีแววตาลุกวาวน่ากลัวดูประหนึ่งเหมือนผีหรือตัวอะไรดำในที่มืด ในความคิดมนุษย์สมัยก่อนคงคิดว่าแมวคือผีหรือเป็นสัตว์ผีสิงที่มีอำนาจข้ามศพอาจทำให้ศพลุกขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม คงมีบางชาติที่ถือว่าแมวเป็นทั้งสัตว์มงคลและไม่เป็นมงคล เช่น ชาวอียิปต์สมัยโบราณนับถือแมวเพราะเคยพบศพแมวอาบยารักษาเนื้อไม่เน่าอยู่ในอุมงค์ที่บรรจุพระศพกษัตริย์อียิปต์

แต่สำหรับชาวบ้านฝรั่งเศสบางแห่งถือว่าฆ่าแมวจะเคราะห์ร้าย ในประเทศอินเดียถือว่าแมวเป็นสัตว์ผีและเกรงกลัวกันมากไม่มีใครกล้าทำอันตราย เพราะถือว่าแมวเป็นพาหะนะของษัษฐีซึ่งเป็นผีแม่ซื้อประจำตัวเด็กในวันที่ ๖

ในประเทศเยอรมณี ประเทศสกอตแลนด์และแคว้นในสหรัฐอเมริกาบางแห่งถือว่าถ้าเห็นแมวดำผ่านหน้าไปเป็นลางร้าย แต่ในสหรัฐอเมริกาถือต่อว่าถ้าแมวดำตามมาจะเป็นโชคดี

ชาวบ้านบางกลุ่มในทวีปแอฟริกานับถือแมวหากใครฆ่าแมวจะมีคนเจ็บป่วยต้องแก้ด้วยการจูงแมวแกะเดินรอบๆ ตัวคนป่วยสี่รอบแล้วฆ่าแกะทิ้งนำหัวแกะไปฝังดินแล้วจับแมวมาหนึ่งตัวเอาหัวใจแกะที่ฆ่าบางส่วนทาน้ำผึ้งและไขมันให้แมวกินคนป่วยจึงจะหาย เป็นต้น