“เจ้าพระยาบดินทรเดชา” ผู้ที่รัชกาลที่ 3 ตรัสเรียกว่า “พี่บดินทร์”

เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ว่าที่สมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ผู้สำเร็จราชการ เป็นผู้ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ตรัสเรียกว่า “พี่บดินทร์” และทรงยกย่องว่าเป็น “ปรินายก” หรือ “ขุนพลแก้ว” ประจำรัชกาล

เป็นแม่ทัพผู้ที่ปราบเวียงจันท์ จำปาศักดิ์ และเป็นแม่ทัพใหญ่ผู้สำเร็จราชการถืออาญาสิทธิ์ในสงครามอานามสยามยุทธ์ ทำสงครามกว่า 15 ปี ในกัมพูชาจนสามารถขับไล่กองทัพเวียดนามออกไปจากกัมพูชา และทำให้กัมพูชามีฐานะเป็นประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์ดังเช่นสมัยรัชกาลที่ 1

รูปหล่อเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่พระพุฒาจารย์(มา) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสหล่อขึ้นประดิษฐานไว้ที่เก๋งข้างพระปรางค์ เมื่อ พ.ศ. 2441 ภาพจากหนังสือ ลำดับวงศ์สกุลสิงหเสนี พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2481

เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ยังเป็นแม่ทัพไทยที่ช่วยขับไล่เวียดนามและสถาปนาสมเด็จพระหริรักษรามาอิศราธิบดี (พระองค์ด้วง) ให้เป็นกษัตริย์ของกัมพูชา ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์สืบราชวงศ์มาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เมื่อเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ถึงแก่อสัญกรรม สมเด็จพระหริรักษรามาอิศราธิบดี (พระองค์ด้วง) จึงได้ให้สร้างศาลและรูปเหมือนของเจ้าพระยาบดินทรเดชาไว้ ณ เมืองอุดงค์มีชัย ภายหลังจึงถอดแบบมาสร้างไว้ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : เจ้าพระยาบดินทร์ (สิงห์) เฆี่ยนลูกที่ลอบขายฝิ่น “ตายก็ช่างมัน จะได้ไปเกิดใหม่เป็นคนดีๆ”

คลิกอ่านเพิ่มเติม : เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กับบทบาทสร้างเมืองใหม่ในกัมพูชา

คลิกอ่านเพิ่มเติม : เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รอดตายเพราะ “แขม่วพุง” !? ครั้งสยามปราบเจ้าอนุวงศ์

 


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560