เปิดสูตรตำราเพศศาสตร์โบราณ เผยวิธี ไม่ล่มปากอ่าว “ลึงค์” แข็ง-ใหญ่-ยาว

จิตรกรรม เชิงสังวาส วัดตะคุ จังหวัดนครราชสีมา ตำราเพศศาสตร์ ร่วมเพศ
จิตรกรรมเชิงสังวาสที่วัดตะคุ จังหวัดนครราชสีมา

ตำราเพศศาสตร์ ฉบับโบราณ ที่มีชื่อว่า “หลักการประเวณีกับพระตำรับกษัยกล่อน” ในตอนหนึ่งมีเนื้อหาว่าด้วย “ลักษณะการประกอปร์ยาต่าง ๆ” กล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาจากการ “ร่วมเพศ” อันไม่สุขสมหมาย โดยจะมีสูตรแก้มาให้

ตำราเล่มนี้เป็น ตำราเพศศาสตร์ มีเนื้อหาเช่นเดียวกับ “พระตำรับแก้กล่อนโดยพิสดาร” ฉบับพิมพ์ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3

เนื้อหาตอนดังกล่าวแบ่งออกเป็นทั้งหมด 32 ข้อ ข้อแรก ๆ เป็นวิธีการของผู้ชาย ข้อท้าย ๆ เป็นวิธีการของผู้หญิง ในที่นี้จะขอนำเสนอเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ชาย อธิบายวิธีการทำให้การ ร่วมเพศ มีความสุข ไม่ล่มปากอ่าว และวิธีการทำให้อวัยวะเพศชาย แข็ง-ใหญ่-ยาว-อึด-ถึก-ทน เนื้อหาบางส่วนดังนี้

กามสุขสม ไม่ล่มปากอ่าว

“ถ้าชายใดลึงค์อ่อนเอาหญิงมักมีชู้ เหตุว่าลึงค์ไม่เข้าถึงจำปาในมัน ไม่สมใจมัน ท่านให้เอาการบูร 1 น้ำผึ้งรวง 1 น้ำมันในข้อวัว 1 ยาทั้งนี้บดให้ละเอียดใส่ตลับเก็บไว้ เมื่อเวลาจะร่วมให้ละลายด้วยน้ำมันหอมทาลึงค์แข็งตึงดีนัก เอาถึงใจหญิงแล ถึงหญิงนั้นจะมีผัวสัก 1,000 คนก็ไม่รักเหมือนเราเลย…”

“ถ้าร่วมหญิงไม่มีความกำหนัดรัก ท่านให้เอาดีจระเข้ 1 ฝิ่น 1 รังมดแดง 1 ฝนทาลึงค์ เอาผู้หญิงรักดังดวงใจแล…”

“ถ้าจะร่วมผู้หญิงมิให้รู้สึกตัวด้วยกำลังกำหนัดยินดีเรา ถึงเขาจะมาบอกว่าพ่อหรือแม่ตายก็ดี มิได้รู้สึกตัวด้วยความกำหนัดนั้นเสียวสร้านทราบทั่วกายา ท่านให้เอาดอกเข็มแดง 10 ดอก ดอกอัญชัน 1 ดอก คัดเค้า 1 ดอก บดให้ละเอียดเอาน้ำตาลทรายเป็นกระสาย แล้วเอาชะมดปรุงใส่ขวดไว้ เมื่อเวลาร่วมน้ำจวนจะออกนั้น ให้ชักออกมาเอายานี้ทาให้ถูกที่ปลายถอก แล้วทิ่มเข้าไปใหม่ หญิงนั้นมิได้รู้สึกตัวเลย ยาขนานนี้ชื่อว่ามหาสนุกแล ถ้าจะแก้ให้รู้สึกตัว ให้เอารากกล้วยตีบตำให้ละเอียดให้กิน แล้วเอาน้ำล้างหน้า รู้สึกตัวแล ถ้าหญิงได้พบชายที่รู้ยาขนานนี้แล้ว หญิงนั้นที่จะจากไปมิได้เลย เมื่อจะทายาให้เสกด้วยมนต์ดังนี้ (โอมมติกามะติกามะมาสากามมะนะสิทธิจะขัจขันติสวาหะ) 3 จบ…”

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี

แข็ง-ใหญ่-ยาว

“ถ้าชายใดลึงค์ตายด้วยหญิงทำเอาก็ดี หรือตายด้วยถูกคุณยาก็ดี ลางทีตายเองก็ดี ที่เรียกว่าลึงค์ตายนั้นคือ เมื่อเวลาร่วมแต่พอกระเด้าได้บ้างเล็กน้อย ลึงค์นั้นก็หดอ่อนป้อแป้ไป อย่างนี้เรียกว่าลึงค์ตาย หญิงมักมีชู้ด้วย เหตุไม่สมใจมัน ท่านให้พลีเอารากขัดหม่อน 1 กะโปกกระชาย 1 ยานี้ต้มกินแต่ฉะเพาะข้างขึ้นวันเสาร์ วันอังคารให้กินแต่ข้างขึ้น ข้างแรมเว้นเสีย ลึงค์กลับเป็นขึ้นมาลุกแข็งดีนัก…”

“ถ้าชายใดลึงค์ลุกมิได้คัดเต่งเอาไม่สู้กระชับ ท่านให้เอากำยาน 1 น้ำผึ้งรวง 1 แก่นจันทน์เทศ 1 มหาหิงค์ 1 พิมเสน 1 ยาทั้งนี้บดให้ละเอียด กวนด้วยกันกับน้ำมันเปรียงพระโค (คือน้ำมันในข้อวัว) เมื่อเวลาจะร่วมให้ละลายน้ำมันหอมทา ลึงค์ลุกคัดเต่งแข็งดีนักแล หญิงนั้นจะมีผัวสักพันคนก็มิรักเท่าเรา ถ้าเป็นหญิงชั่วก็ต้องมาให้เราร่วมเปล่า ๆ โดยไม่ต้องเสียเงินเลย…”

“ถ้าลึงค์สั้นเอาไม่ถึงจำปาใน หญิงมิสู้รักมักมีชู้ ท่านให้เอาข้าวสารตกตีนครก 7 เมล็ด พริกไทย 7 เมล็ด ขิง 7 แว่น บดให้ละเอียด ละลายน้ำมันงาดิบ นวดลึงค์ตั้งแต่ใต้ลูกกระโปกขึ้นมาถึงคอเงี่ยง ทั้งยาวทั้งแข็งดีนักแล…”

“ถ้าชายใดลึงค์สั้นแลเล็กด้วย หญิงกระหมิบหลุดเสีย ท่านให้เอาเปลือกสีเสียด 1 หนังหมูป่า 1 ลูกมะแว้ง 1 น้ำมันงา 1 ยาทั้งนี้บดให้ละเอียดนวดลึงค์เนือง ๆ ทั้งใหญ่ยาวแข็งเอาอดทนดีนักแล…”

“ถ้าชายใดลึงค์สั้นก็ดี ลึงค์อ่อนก็ดี ท่านให้เอาน้ำมันหอม 1 น้ำมันจระเข้ 1 โกษเขมา 1 โกษดินสอ 1 กระวาน 1 พิมเสน 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากันเสมอภาค บดให้ละเอียดเก็บใส่ขวดไว้ ทาลึงค์แต่ทีละน้อยทุก ๆ วัน ถ้าเอาหญิงมีใจรักเราดังจะกลืนกินแล…”

“ถ้าชายใดลึงค์หดอ่อนไปไม่แข็ง ท่านให้เอารากละหุ่งดำ 1 รากละหุ่งแดง 1 รากละหุ่งขาว 1 แล้วบดทาลึงค์ทั้งใหญ่ทั้งแข็งดีนักแล…”

“ถ้าชายใดลึงค์อ่อน ท่านให้เอารากจิงจ้อ 1 เมล็ดในมะนาว 1 รากมะเขือขื่น 1 เปลือกมะกอก 1 สิ่งละเท่า ๆ กัน บดทาลึงค์แข็งดีนักแล…”

“ถ้าลึงค์อ่อนไป ให้เอาเกสรบัวหลวงบดด้วยหัวเหล้าทาลึงค์แข็งดีนักแล…”

“ถ้าลึงค์เล็กให้เอาลูกชะพลู 1 โกษเขมา 1 เยี่ยวโคดำ 1 น้ำผึ้งรวง 1 บดทาลึงค์ทุกวัน ทั้งใหญ่ทั้งยาวแข็งดีแล…”

“ถ้าลึงค์ใครเล็ก ท่านให้เอารากแคแดง 1 ชะเอม 1 ขี้ผึ้งแข็ง 1 น้ำมันงา 1 หุงทาลึงค์โตแล…”

ภาพวาดบนฝาผนังพระอุโบสถ วัดบางยี่ขัน (ภาพจาก เชิงสังวาส, 2541)

อึด-ถึก-ทน

“ถ้าผู้ใดร่วมหญิงน้ำออกเร็วมิได้พร้อมกับหญิง กำลังหญิงยังเด้งสนุกอยู่ ชายน้ำออกสำเร็จเสียก่อน เหตุนี้หญิงจึงมีชู้ ท่านให้เอาลูกสวาดที่จมน้ำมา 1 ลูก แหวะเอาเนื้อในออกแล้วจึงเอาปรอทหนักสลึงเฟื้อง หัวแมลงวัน 7 หัว ยัดใส่ในไส้ให้แน่น ผนึกด้วยขี้ผึ้งแข็งแล้วเสกด้วยพระมนต์ ดังนี้ (โอมตะโลงตุคตะสวาหะ) 3 จบ เมื่อเวลาร่วมกับหญิงนั้นให้เอาลูกสวาดนี้อมไว้ ถ้าต้องการให้น้ำออกเมื่อใด คายลูกสวาดออกน้ำก็ออกเมื่อนั้น หญิงที่เราเอานั้นก็สมใจ…”

“ถ้าหญิงใดกามราคะแรงชอบให้ร่วมคืนละ 9-10 หน ชายสู้ไม่ได้ ท่านให้เอากานพลู 1 เกลือกะดัง 1 ขิง 1 พริกไทย 1 กระเทียม 1 ยา ทั้งนี้เอาสิ่งละเท่ากันเสมอภาค บดให้ละเอียดละลายน้ำผึ้งรวงรับประทาน ร่วมได้คืนละ 9-10 ทีสมใจหญิงแล…”

“ถ้าชายใดร่วมกับหญิงไม่ทน ท่านให้เอากะเทียมบดกับเนย รับประทานจะมีกำลังมาก…”

“ถ้าร่วมไม่จุใจหญิง ให้เอาลูกสวาด 1 ลูกชะพลู 1 ขิงเอา 3 ส่วน บดให้ละเอียด ละลายน้ำผึ้งรวงรับประทานวันละเท่าเมล็ดพริกไทย มีกำลังร่วมกับหญิงได้คืนละ 10 ครั้งแล…”

หากท่านผู้อ่านมีปัญหาทางเพศจริง ควรปรึกษาหมอหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การแพทย์สมัยใหม่แก้ไขปัญหาให้จะเป็นการดีที่สุด แต่ถ้าท่านผู้อ่านสนใจจะลองใช้วิธีตามตำราโบราณนี้ ก็ขอให้ระมัดระวังจงหนัก ทั้งเรื่องความสะอาด และความปลอดภัย

ถ้าอุตริลองทำแล้วไม่เห็นผล คงต้องบอกได้คำเดียวว่า อย่าหาทำ ไปพบหมอ!!!

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


อ้างอิง :

สุกัญญา สุจฉายา. (2561). ไขความลับ วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์. กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย “วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของคนไทยภาคกลาง : ไขความลับเป็นความรู้” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 15 ธันวาคม 2564