SEX ท่ายาก-ใช้อุปกรณ์เสริม จากตำราเพศ คนโบราณแนะ ไม่น่าเบื่อ-เพิ่มมหาสนุก

ชายหญิง จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี

ท่วงท่า “เสพสังวาส” นี้มาจาก “ตำราเพศศาสตร์” ที่มีชื่อว่า “หลักการประเวณีกับพระตำรับกษัยกล่อน” ฉบับพิมพ์ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ เป็น “ตำราเพศศาสตร์” มีเนื้อหาเช่นเดียวกับ “พระตำรับแก้กล่อนโดยพิสดาร” สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 3

โดยเมื่อนำมาพิมพ์จำหน่ายได้ปรับปรุงถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาให้ละเอียดละไมขึ้น และเพิ่มภาคพิเศษท้ายเล่ม ว่าด้วย “ท่าต่าง ๆ ในการร่วมประเวณี” จำนวน 60 ท่า ในที่นี้ขอยกมาบางส่วน ดังนี้

(สำหรับท่า เสพสังวาส ใช้อุปกรณ์เสริมนั้นให้ข้ามไปอ่านตัั้งแต่ท่าที่ 52)

ท่าที่ 1 จรเข้กบดาน

หญิงนอนหงาย ถ่างขาสองข้างออก ให้ชายคุกเข่าลงที่หว่างขา เอนตัวก้มลงไปจนหน้าอกจดถึงกัน มือขวาเท้าที่นอนหรืองอที่ข้อศอก เพื่อยันตัวไว้ให้หญิงสอดมือขวาไปจับลึงก์นำใส่โยนี ฝ่ายชายก็กดก้นลงไปให้ลึงก์เข้าโยนีจนมิด แล้วกระเด้าขึ้นลง ทำดังนี้เรื่อย ๆ ไป อีกมือหนึ่งจับนมจี้เอว จะเพิ่มความสุขให้กับหญิงอีก จนสำเร็จน้ำกามออก ท่านี้เป็นท่าที่สามีภรรยา สังวาศกันเป็นธรรมดา

ท่าที่ 2 กบดานติดกัน

หญิงนอนหงาย ชายนอนคว่ำ เหมือนกับท่าที่ 1 ผิดกันแต่เมื่อลึงก์เข้าโยนีดีแล้ว ให้หญิงกอดคอชายทั้งสองมือ เอาขาตวัดเอวชายไว้ให้แน่นใน เมื่อชายกระทำการกระเด้าหญิงก็จะติด ขึ้น ลง ด้วยเพิ่มความสุขขึ้นอีก โดยที่ลึงก์เข้าไปได้ลึกมาก

ท่าที่ 3 กบดานตีนชี้ฟ้า

ท่านี้เหมือนกับท่าที่ 1 ผิดกันแต่เมื่อลึงก์เข้าโยนีดีแล้ว ให้หญิงยกตีนทั้งสองข้างขึ้นชี้ฟ้าตรงข้างเอวชาย ให้ชายกระเด้าแต่ช้า ๆ กดลงให้หนัก ๆ ครู่เดียวน้ำกามก็จะออก สนุกมากด้วยกันทั้งสองฝ่าย แต่หญิงค่อนข้างจะเมื่อยสักหน่อย

ภาพจิตรกรรมเชิงสังวาสที่วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี

ท่าที่ 7

หญิงนอนหงายยกเข่าขึ้นชัน พับเข่าเข้าหานม ให้ชายขึ้นคร่อมจับข้อเท้าหญิงทั้งสองใส่บ่าหรือให้จับไว้ให้ติดกับนมให้แน่น โยนีจะปลิ้น ชายนั่งคุกเข่าแอ่นลึงก์ทิ่มเข้าโยนีให้มิด แล้วกระเด้าให้ถี่ ๆ หนัก ๆ จนน้ำกามออก ๆ แล้วให้กดนิ่งไว้ ไม่เช่นนั้นน้ำกามจะไหลล้นรูโยนี

ท่าที่ 9

หญิงนอนหงายเหยียดขาตรง ชายขึ้นคร่อมหญิงให้ขาชายอยู่นอกขาหญิงทั้งสอง ให้หญิงจับลึงก์ใส่โยนี แล้วขาหญิงบีบให้แน่น หรือให้หญิงเอาขาไขว้กัน ฝ่ายชายที่นั่งคุกเข่าอยู่นั้น ให้ทำการกระเด้าหนัก ๆ โยนีคับจี๋ดังได้สังวาศสาวเด็ก ๆ ยิ่งหญิงทำการเด้งรับด้วยแล้ว จะสนุกหาน้อยไม่ เวลาน้ำออกแล้ว แทบสิ้นใจแล

ท่าที่ 11 กลับเภท

ให้ชายนอนหงาย เหยียดขาตรง ปั่นลึงก์ให้ลุกชี้ หญิงถ่างขาขึ้นขี่คร่อม แล้วให้หญิงจับลึงก์นำใส่โยนี เมื่อเข้าดีแล้วให้หญิงเหยียดขาทั้งสองออกไปให้ทับขาชาย แล้วก้มลงไปกอดคอชายไว้ ให้น่าอกทับกัน ฝ่ายชายให้กอดบั้นเอวหญิงหรือจับนม จี้เอวก็ได้ ให้หญิงกระเด้าคนเดียว ฝ่ายชายก็เด้งรับสนุกนักแล ท่านี้น้ำกามออกมากกว่าท่าที่แล้วมา

ท่าที่ 17

ชายนอนหงายบนกระดานแผ่นเดียวเล็ก ๆ เฉพาะตัว เหยียดขาตรง ให้หญิงนอนคว่ำทับชาย เหยียดขาตรงเหมือนกัน หรือจะให้หญิงยืนก็ได้ และหันหน้าไปทางปลายเท้าชายก็ได้ หรือเอนตัวก้มลงไปทางเท้าชายให้นมแตะเข่าชายก็ได้ แล้วนำลึงก์ใส่โยนี ให้ชายเด้งขึ้นลง หญิงก็กระเด้าให้พร้อมกันดังนี้ สนุกมาก โยนีคับดีนักแล หรือจะให้อยู่ข้างล่างก็ได้

ท่าที่ 18 สังวาศบนเตียง

หญิงนอนหงายขวางเตียง โยนีและตะโพกห้อยลงข้างล่าง ถ่างขาออกให้ขาอยู่ใต้เตียงไปข้างหลังเล็กน้อย โยนีจะปลิ้นและตึง ชายยืนตรงหว่างขา จับลึงก์ใส่โยนี แล้วกระเด้าช้า ๆ กดหนัก ๆ ในตาก็ดูมือก็คลำและจับของลับต่าง ๆ ทำให้โยนีคับดีนักแล

สาวชาววังกอดกันแนบชิดที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ (ภาพจิตรกรรมฝาผนังจากวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี)

ท่าที่ 19

หญิงนอนหงายขวางเตียง ขาข้างหนึ่งห้อยลงข้างล่าง อีกข้างหนึ่งยกชันเข่าที่แง่เตียง หรือชายจับไว้ หรือจับไว้เองแต่ให้ไปจดกับนม โยนีจะปลิ้นครึ่งซีก ชายยืนตรงหว่างขาหญิง แล้วจับลึงก์ใส่โยนี กระเด้าเร็ว ๆ หนัก ๆ ลึงก์เข้าหมดไม่มีเหลือเลย ตาก็ดู มือก็จับ คลำ ชอบใจหญิง อดกลั้นน้ำกามไว้ไม่ได้ ต้องออกล้นโยนี้แล หรือให้ขาทั้งสองยกขึ้นไปจดกับนม โยนีจะปลิ้นดีนักแล

ท่าที่ 22

หญิงนอนหงายขวางเตียง เอามือกอดท้องไว้ ก้นแลโยนีอยู่บนแง่เตียง ห้อยขาทั้งสองลงข้างล่าง ให้ชายยืนตรงหว่างขา เอามือซ้อนขาหญิงทั้งสองข้างขึ้นไว้บนข้อศอกชาย เอามือกอดขาอ่อนหญิงไว้ให้แน่น ทิ่มลึงก์เข้าโยนี กระเด้าโดยสะดวก หญิงไม่ต้องไหวตัวเลย ในไม่ช้าน้ำก็จะออก สนุกมากแล

ท่าที่ 24 ล้างปืนด้วยแซ่

เหมือนท่าที่ 22 ผิดกันแต่ให้จับข้อเท้าหญิงทั้งสองยกขึ้นตั้งให้เอนไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วแหกขาออก จะแลเห็นรูโยนีกลวงโบ๋ คือกระบอกปืน แล้วเอาแซ่ คือลึงก์ จ้องให้ตรง แล้วทิ่มพรวดเข้าไปโดยแรง ให้หนัก ๆ แล้วแยงให้ทั่วทุกด้าน ในโยนี้จะรู้สึกว่าลึงก์ได้ทิ่มแทงทุกแห่งทวีความสุขขึ้นอีกหลายเท่า

ท่าที่ 25

หญิงยืนพิงฝาตัวตรง ยกขาข้างหนึ่ง มือกอดคอชายที่ยืนตรงหน้า มือขวาชายยกขาหญิงไว้ มือซ้ายจับลึงก์ใส่โยนี แล้วกอดตะโพกหญิงไว้ไม่ให้ล้ม กระเด้าเร็ว ๆ ในไม่ช้าน้ำก็จะออกสนุกด้วยกันแล

ท่าที่ 27

หญิงนั่งคุกเข้าบนเตียงเตี้ย แอ่นแบะขาออกให้กว้าง โยนีปลิ้น ชายยืนมือหนึ่งจับลึงก์ใส่โยนีแล้วกอดคอหญิงไว้ มือหนึ่งบี้หัวนมเล่นพลาง ๆ กระเด้าครั้งแรกแต่ช้า ๆ เมื่อสนุกขึ้นจึงกระเด้าถี่ ๆ ขึ้นจนน้ำกามออก ท่านี้สังวาศกันไม่มีเบื่อแล

ท่าที่ 28

ชายนั่งคุกเข่าบนเตียงเตี้ย ให้เอาส้นรองก้นไว้ หญิงให้ถ่างขาขึ้นคร่อมถึงเอวชาย มือกอดคอไว้ให้อกแตะกัน ชายสอดมือกอดตะโพกหญิงไว้ไม่ให้ไถลเลื่อนลงไปได้ จับลึงก์ใส่โยนี แล้วจับตะโพกหญิงกระแทกต่างกระเด้า แต่ต้องระวังอย่ากระแทกให้สูงนัก ลึงก์หลุด ปากจะเลียหรือดูดนมที่อยู่ตรงหน้าก็ยิ่งดี ทวีความสนุกไม่รู้ลืมเลย

ท่าที่ 31 สังวาศแม่ลูกอ่อน

ให้หญิงนอนตะแคงอยู่บนเตียง แต่ให้ก้นห้อยออกนอกเตียง ชายยืนข้างหลัง ยกขาหญิงขึ้นข้างหนึ่งพาดบ่า อีกข้างหนึ่งวางไว้บนเข่า จับลิงก์ยัดใส่โยนี แล้วกระเด้าช้า ๆ เมื่อน้ำกามจวนจะออก ให้รีบชักลึงก์ออกจากโยนี ให้น้ำกามออกข้างนอก เพราะน้ำกามอาจทำให้น้ำนมเสีย ท่านี้ลำบาก ต้องเป็นชายที่มีลึงก์ยาว จึงสังวาศท่านี้ได้

ท่าที่ 39

หญิงนอนตะแคง ชายนอนหงายข้างหลังหญิง กลับหัวไปปลายตีน สอดขากับลึงก์เข้าหว่างขาหญิงข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งทับตะโพก แล้วจับลึงก์ใส่โยนี แต่ต้องระวังจะพลาด ชายต้องมีลึงก์ยาวจริง ๆ ลึงก์สั้นไม่ต้องทดลองท่านี้

เชิงสังวาสเชิงขบขัน จิตรกรรมที่วัดหนองโนเหนือ จังหวัดสระบุรี

ท่าที่ 40

ให้หญิงนั่งคุกเข่าที่แง่เตียง ขาพับที่ซ่น ถ่างขาออกเอาหมอนหนุนหลัง เอนตัวลงไปให้โยนีปลิ้น ชายขึ้นคร่อมสอดมือเข้ากอดตะโพกให้ลึงก์เข้าโยนี แล้วกระเด้าช้า ๆ หนัก ๆ หรือจะให้หญิงนั่งในท่าอย่างใด ๆ ก็ได้ ให้ชายยืนข้างล่าง จะแลเห็นโยนีคาบลึงก์ได้ชัดเจนแล ท่าเหล่านี้เป็นท่าที่สนุกด้วยกันทั้งสองฝ่าย

ท่าที่ 41

หญิงยืนโก้งโค้ง มือเท้าพื้น ชายยืนข้างหลัง จับข้อเท้าหญิงใส่รักแร้ทั้งสองข้าง หรือให้หญิงโก้งโค้งเฉย ๆ แล้วค่อย ๆ หย่อนก้นให้โยนีคาบลึงก์ให้สนิท หญิงค่อย ๆ ก้าวมือเดิรต่างเท้า ชายกระเด้าพลางเดิรพลาง ท่านี้สนุกมาก ไม่มีอะไรจะมาเปรียบได้ แต่หญิงเหนื่อยมากกว่าจะสำเร็จ แต่โยนีคับดีนักแล

ท่าที่ 43

ชายนั่งถ่างขาเอนตัว มือยันพื้นข้างหลังไว้ ให้หญิงนั่งคร่อมเหนือขาอ่อนชาย มือจับลึงก์ใส่โยนี แล้วหญิงเอนตัวแบะออก มือยันพื้นข้างหลังไว้เหมือนกับชาย ต่างคนต่างแบะขาออก แต่ก้นติดกัน แล้วยกก้นกระเด้าจนสำเร็จ น้ำกามออกมาก เพราะต่างคนต่างเห็นโยนีและลึงก์ทำการ

ท่าที่ 44

ชายนั่งเอาหมอนรองก้น แหกขาออกปั่นลึงก์ให้ลุกชี้ ให้หญิงคุกเข่าลงหว่างขา แล้วจับลึงก์ใส่โยนี ให้หญิงรวบไหล่ชายทั้งสองข้างไว้ หญิงกระเด้าแต่ฝ่ายเดียว ชายไม่ต้องเด้งรับ ในครู่เดียวน้ำกามจะออกแล

ท่าที่ 45 อาบน้ำเด็ก

เหมือนท่าที่ 44 ผิดแต่ให้หญิงขึ้นนั่งคร่อม แล้วเอนตัวหงายไปทางปลายเท้าชาย ยกเท้าทั้งสองขึ้นพาดบ่าชาย ฝ่ายชายให้จับขาหญิงขยับเข้ามา ให้ลึงก์เข้าโยนี แล้วจับหญิงกระแทกเข้าออกต่างกระเด้า จะแหกขาดูโยนี ดูลึงก์ทำการก็ได้ หรือจะบีบขาให้โยนีคับก็ได้ ฝ่ายหญิงให้ผงกศีร์ษะขึ้นดูก็จะเห็นโยนคาบลึงก์ได้ดีเหมือนกัน ยิ่งเพิ่มมหาสนุกขึ้นอีกหลายพันเท่า น้ำออกเร็วด้วยกันทั้งสองฝ่าย

ท่าที่ 47

ชายนั่งที่แง่เก้าอี้ ห้อยขาลงแอ่นลึงก์ให้ชี้ หญิงหันหลังหย่อนก้นลงพอให้ลึงก์เข้าโยนีจนมิด แล้วเอนหลังทับหน้าอกชาย หันหน้าไปจูบกัน ขยับก้นกระเด้า มือก็เล่นนม ไม่ทันพริบตาก็สำเร็จแล

ท่าที่ 51

ชายนั่งเก้าอี้มีไม้เท้าแขน ให้หลังพิงไม้เท้าแขน หญิงนั่งทับขาอ่อนชาย ยกขาข้างหนึ่งพาดบ่าชาย อีกข้างหนึ่งห้อยลงล่าง มือยันเก้าอี้ไว้ ชายจับก้นกดให้ลึงก์เข้าโยนี ท่านี้ลึงก์เข้าได้ลึกมากจนหมดไม่มีเหลือเลย แล้วจับก้นกระเด้าไปจนสำเร็จ

ภาพประกอบเนื้อหา – ภาพกิจกรรมเชิงสังวาสแบบชาวบ้าน จิตรกรรมที่วัดหนองยาวสูง จังหวัดสระบุรี

ท่าที่ 52

ให้ผูกบ่วงเชือกสองบ่วงแขวนไว้นอกเตียง หญิงนอนหงายขวางเตียง เอาเท้าทั้งสองข้างสอดใส่ในบ่วง ตะโพกกับสันหลังออกไปให้สูงพ้นที่นอน ให้ศีร์ษะและไหล่แตะอยู่กับพื้นที่นอนเท่านั้นแล้วให้ชายยืนอยู่ระวางขาหญิง หันหน้าไปทางเท้า ขาคร่อมเอวหญิง เอื้อมมือมาจับลึงก์ใส่โยนี มือหนึ่งเท้าพื้นไว้ แล้วกระเด้าให้ถี่ ๆ จะเกิดมหาสนุกขึ้นโดยได้เห็นโยนีกับลึงก์ทำการ ส่วนมือหญิงและชายจะจับของลับกันเล่นก็ได้ ยิ่งเพิ่มความสนุกขึ้นอีกมาก เมื่อน้ำออกแล้ว จะไม่ไหลไปทางใดเลย เข้าท้องหญิงหมด

ท่าที่ 54 แขวนรอกสังวาศกัน

ให้หากระจาดก้นทะลุ ผูกเชือกที่ปากกระจาดแขวนรอกไว้ที่เพดาน มีเชือกยาวพอชักขึ้นลงได้ ให้หญิงนั่งในกระจาดหย่อนก้นลง หลังกับโคนขา พิงกับกระจาดไว้ ให้ติดกับโยนีปลิ้นลงก้นกระจาด ชายชักรอก ให้กระจาดที่หญิงนั่งอยู่นั้นขึ้นนิดหน่อย พอสอดตัวนอนหงายได้ แล้วปั่นลึงก์ให้ลุกชี้อยู่ใต้โยนี แล้วค่อย ๆ หย่อนกระจาดลงไปให้โยนีสรวมลึงก์ แล้วชักขึ้นชักลง เร็วช้าตามความพอใจ แต่อย่าให้สูงเกินไปนัก ลึงก์จะหลุด กระจาดจะหมุนไปรอบตัว ลึงก์เข้าไปควานในรูโยนี ทำให้หลวมบ้าง คับบ้าง สนุกมากด้วยกันทั้งคู่ จะหาที่เปรียบมิได้ ในไม่ช้าน้ำกามจะออกสำเร็จด้วยกัน ระวังในเมื่อเวลาน้ำจวนจะออกมือจะอ่อนเท้าจะอ่อน

ท่าที 55 สังวาศกันบนชิงช้า

ให้เอาไม้กระดานยาวประมาณ 1 ศอก ผูกห้อยเป็นชิงช้าอย่างธรรมดา ปูผ้าให้เรียบร้อย แล้วให้ชายนั่งกลางชิงช้า ห้อยขาลงให้ลึงก์ลุกชี้ หญิงขึ้นคร่อมชาย เอาเท้าโอบรอบเอวชายไว้ให้แน่น จับลึงก์ใส่โยนี ต่างคนต่างจับเชือกไว้ ฝ่ายชายให้ไกวชิงช้าด้วยเท้าก่อน แล้วก็โย้กระเด้ากัน ชิงช้าก็จะไกวไปเอง ยิ่งทวีความสนุกขึ้นมาก แต่ต้องระวัง เมื่อน้ำกามออกมักจะทำให้สนุกเพลิดเพลินเผลอสติ มือเท้าอ่อน จะตกชิงช้าลงด้วยกันทั้งคู่ จักต้องเอาเชือกผูกติดกันแล้วผูกกับชิงช้าให้แน่น จึงจะดีแล

ท่าที่ 56 ขี่ม้าสังวาศกัน

ให้หาม้าเชื่อง ๆ เอาผ้าหนา ๆ ปูที่หลังไม่ต้องใช้อาน แต่ต้องมีโกลนสั้น ๆ คู่หนึ่ง เมื่อมีพร้อมแล้ว ให้จับบังเหียนขึ้นขี่ม้า เท้าเหยียบวางบนโกลนใก่งตูดให้ลอยอยู่ก่อน ส่วนชายให้ขึ้นขี่ข้างหลังลอดตะโพกกับลึงก์เข้าใต้ก้นหญิง แล้วนอนหงายบนหลังม้า สองมือจับบังเหียนม้าไว้ให้แน่น หญิงหย่อนก้นให้ลึงก์เข้าโยนีจนมิด ให้หญิงขับม้าเดิรช้า ๆ เหยาะ ๆ ก่อน กิริยาที่ม้าเดิรเช่นนั้น ทำให้หญิงกระเด้าขึ้นลงเป็นกิริยากระเด้าและเด้งในตัวเสร็จ ยิ่งให้ม้าวิ่งเร็ว ก็ยิ่งกระเด้าถี่เข้าจนสำเร็จน้ำกามออก เขาว่าท่านี้สนุกมาก ไม่มีอะไรที่จะเปรียบได้เลย ต้องระวังเวลาน้ำออก จะพลัดตกจากหลังม้าด้วยทั้งคู่

ท่าที่ 59

ชายยืนตัวตรง ปั่นลึงก์ให้ลุกชี้ อุ้มหญิงหันหน้าเข้าหากัน มือช้อนตะโพกหญิงขึ้นให้พอดีกับลึงก์ ให้หญิงเอาขาโอบรอบเอวชาย แล้วจับลึงก็ใส่โยนี ชายกอดตะโพกหญิง กดเข้าจนลึงก์เข้ามิด แล้วค่อย ๆ ก้าวเดิรไป กิริยาที่เดิรนั้น ทำให้กระเด้ากันในตัวเสร็จ ยิ่งเดิรเร็วยิ่งกระเด้าเข้าสนุกมากจนอดกลั้นน้ำกามไว้ไม่ได้ในท่านี้ควรหาหญิงรูปร่างเล็ก ๆ พอชายอุ้มได้ถนัด จึงจะสังวาศท่านี้ได้ดีแล

ท่าที่ 60 กวางเหลียวหลัง

ให้หาโต๊ะมาหนึ่งตัวสูงประมาณเพียงเอว ให้หญิงยืนเอาข้อศอกเท้าโต๊ะข้างหนึ่ง ชายยืนข้างหลังหญิง มือหญิงอีกข้างหนึ่งกอดคอชาย หันหน้าไปหาชาย มือชายอีกข้างหนึ่งกอดเอวหญิง หรือจับนมหญิงก็ได้ อีกมือหนึ่งให้จับลึงก์ยัดใส่โยนี แล้วทำการกระเด้าจนสำเร็จ ท่านี้ลึงก์เข้าไปได้ครึ่งเดียว หรืออีกอย่างหนึ่ง ให้หญิงเอาแขนทั้งสองเท้าโต๊ะโก่งตูดออก ให้ชายยืนข้างหลัง ให้นั่งเก้าอี้ เหยียดขาตรง เอนตัวไปข้างหลังเล็กน้อย แล้วจับลึงก์ใส่รูโยนี ให้หญิงโยกตูดไปมา หรือส่ายไปทางข้าง ๆ สนุกมากนักแล

การ เสพสังวาส หรือเรื่องทางเพศเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต มิใช่เรื่องน่าเหนียมอายอะไร และในวัฒนธรรมอื่นก็มีตำราลักษณะนี้เช่นกัน ทั้งตำราคู่เตียงของจีน สมุดข้างหมอนของญี่ปุ่น หรือตำรากามสูตรของอินเดีย

ตำราเชิงสังวาสเหล่านี้จึงมีคุณค่าในฐานะที่เป็นวรรณกรรม อันสามารถนำไปศึกษาผู้คน สังคม และวัฒนธรรมในอดีตได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ 


หมายเหตุ : คำว่า “สังวาศ” ที่สะกดด้วย ศ นี้ สะกดตามต้นฉบับจากหนังสือที่ใช้อ้างอิง


อ้างอิง :

สุกัญญา สุจฉายา. (2561). ไขความลับ วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์. กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย “วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของคนไทยภาคกลาง : ไขความลับเป็นความรู้” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2564