“พระพุทธรูปทรงเครื่อง” จากลพบุรี มรดกไทยในต่างแดน ที่พิพิธภัณฑ์ในสหรัฐฯ

พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชัย ศิลปะลพบุรี

พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชัย ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 17-18 อยู่ในครอบครองของ The Metropolitan Museum of Art (The MET) ประเทศสหรัฐอเมริกา

มีข้อมูลในเว็บไซต์ www.metmuseum.org ว่า เป็นประติมากรรมโลหะผสมทองแดง หนัก 4.5 กิโลกรัม ต้นทางมาจากจังหวัดลพบุรี ประเทศไทย แต่พิพิธภัณฑ์ได้รับมอบจาก Iwona กับ Norbu Tenzing เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีของพิพิธภัณฑ์เมื่อปี 2019

พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชัย ศิลปะลพบุรี
ด้านหน้า (ภาพจาก The Metropolitan Museum of Art)
พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชัย ศิลปะลพบุรี
ด้านหลัง (ภาพจาก The Metropolitan Museum of Art)

The MET ยังบอกด้วยว่า พระพุทธรูปทรงเครื่อง หล่อขึ้นในละโว้ หรือลพบุรี ศูนย์กลางอำนาจขอมในพื้นที่ภาคกลางของไทย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 เป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะลพบุรี สะท้อนให้เห็นว่า งานศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาในละโว้ ณ ช่วงเวลานั้น ได้พัฒนาการสร้างพระพุทธรูปแบบทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของพระโพธิสัตว์ในนิกายมหายานแล้ว

แนวคิดดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับการสร้างหรือสถาปนาพระพุทธเจ้าให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ หรือพระจักรพรรดิราช สอดรับกับระบอบการปกครองในยุคโบราณ

ทั้งนี้ ในยุคที่ศิลปะปาละจากอินเดียแพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาการการสร้างพระพุทธรูปในศิลปะลพบุรีมักได้อิทธิพลจากศิลปะเขมรอีกทอดหนึ่ง แต่ทั้งหมดล้วนเป็นมรดกตกทอดจากสกุลช่างปาละแห่งอินเดียตะวันออกทั้งสิ้น

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


อ้างอิง : 

The Metropolitan Museum of Art. Crowned Buddha. Retrieved January 3, 2024. From https://www.metmuseum.org/art/collection/search/832287?where=Thailand&ao=on&ft=*&offset=0&rpp=20&pos=17


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 5 มกราคม 2567