“เจ้าพระยาบดินทรเดชา” ผู้ที่รัชกาลที่ 3 ตรัสเรียกว่า “พี่บดินทร์”

ภาพถ่ายเก่ารูปปั้นเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร เจ้าพระยาบดินทรเดชาเป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม

เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ว่าที่สมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ผู้สำเร็จราชการ เป็นผู้ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ตรัสเรียกว่า “พี่บดินทร์” และทรงยกย่องว่าเป็น “ปรินายก” หรือ “ขุนพลแก้ว” ประจำรัชกาล เป็นแม่ทัพผู้ที่ปราบเวียงจันท์ จำปาศักดิ์ และเป็นแม่ทัพใหญ่ผู้สำเร็จราชการถืออาญาสิทธิ์ในสงครามอานามสยามยุทธ์ ทำสงครามกว่า 15 ปี ในกัมพูชาจนสามารถขับไล่กองทัพเวียดนามออกไปจากกัมพูชา และทำให้กัมพูชามีฐานะเป็นประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์ดังเช่นสมัยรัชกาลที่ 1

เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ยังเป็นแม่ทัพไทยที่ช่วยขับไล่เวียดนามและสถาปนาสมเด็จพระหริรักษรามาอิศราธิบดี (พระองค์ด้วง) ให้เป็นกษัตริย์ของกัมพูชา ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์สืบราชวงศ์มาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เมื่อเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ถึงแก่อสัญกรรม สมเด็จพระหริรักษรามาอิศราธิบดี (พระองค์ด้วง) จึงได้ให้สร้างศาลและรูปเหมือนของเจ้าพระยาบดินทรเดชาไว้ ณ เมืองอุดงค์มีชัย ภายหลังจึงถอดแบบมาสร้างไว้ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ


สโมสรศิลปวัฒนธรรมเชิญฟังเสวนา บดินทรเดชา แม่ทัพกล้า – “ขุนพลแก้ว” คู่พระทัย โดย รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ และดำเนินรายการโดย ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ มติชนอคาเดมี สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 580 0021 ต่อ 1206 และ 1228

 

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป