รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินประพาสเกาะสมุย 24 เมษายน 2505

รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เกาะสมุย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรตามภาคต่างๆ เป็นครั้งแรก คือ ภาคกลางและภาคอีสาน พ.. 2498 ภาคเหนือ พ.. 2501 และภาคใต้ พ.. 2502

ต่อมาเมื่อมีพระราชกรณียกิจในสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใด ก็เสด็จพระราชดำเนินประพาสสถานที่ใกล้เคียงกัน เพื่อทอดพระเนตรสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของราษฎร

รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส เกาะสมุยซุ้มรับเสด็จ เกาะสมุยในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยพระพันปีหลวง พระราชโอรส พระราชธิดา และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล ช่วงเดือนเมษายน พ.. 2505 และได้เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น เสด็จพระราชดำเนินอ่าวมะนาว จ. ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 19 เมษายน พ.. 2505 และต่อมาในวันที่ 22-24 เมษายน 2505 จึงเสด็จพระราชดำเนินประพาสหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียดดังนี้

รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส เกาะสมุย ประชาชน ชุมนุม รับเสด็จรัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส เกาะสมุย บน รถยนต์พระที่นั่งในวันที่ 24 เมษายน 2505 เสด็จจากเรือพระที่นั่งจันทรลงเรือขนาดเล็กมาขึ้นยังสะพานเทียบเรือบริเวณอ่าวหน้าทอน นายประพันธ์ ณ พัทลุง ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวถวายรายงาน ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งประพาสน้ำตกหน้าเมือง ทรงประทับสำราญพระราชอิริยาบถ และเสวยพระกระยาหารกลางวันในบริเวณน้ำตก แล้วจึงเสด็จกลับโดยทรงแวะกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่สำนักสงฆ์ศิลางู (ปัจจุบันคือวัดราชธรรมาราม) เมื่อกลับมาถึงบริเวณหาดอ่าวหน้าทอน มีพระราชปฏิสันภารกับราษฎรที่มาเข้าเฝ้าอีกครั้ง

รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส เกาะสมุย ประชาชน ชุมนุม รับเสด็จ ในสวน มะพร้าวภาพเสด็จพระราชดำเนินประพาสเกาะสมุย พ.. 2505 ถ่ายโดยนายอาจิณ จันทรัมพร ข้าราชการสรรพสามิตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีโอกาสรับเสด็จในฐานะที่เป็นคนเกาะสมุยและรับราชการอยู่ที่อำเภอเกาะสมุย ภาพเหล่านี้ทำให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมอันงดงาม ธรรมชาติอันแสนสวย สงบ สะอาดของเกาะสมุยเมื่อ 61 ปีล่วงมาแล้ว

รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส เกาะสมุย ประชาชน ชุมนุม รับเสด็จ

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 13 มกราคม 2560