16 พฤษภาคม 2524 แถลงพบภาพเขียนสี “ผาแต้ม” สู่สาธารณะ

(ภาพจาก www.matichon.co.th)

อันที่จริง ชาวบ้านทุ่ม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี อาศัยริมฝั่งแม่น้ำโขง รู้จักและคุ้นเคยภาพเขียนสีบน “ผาแต้ม” มาช้านาน เพียงแต่ไม่เป็นที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ

จนกระทั่งอาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นําโดยนายศรีศักร วัลลิโภดม และนายพรชัย สุจิตต์ ลงพื้นที่สํารวจร่องรอย มนุษย์ในอดีตแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปพบในปี 2524

วันที่ 16 พฤษภาคม 2524 นายศรีศักร ออกมาประกาศต่อ สาธารณชนอย่างเป็นทางการว่า คณะสํารวจได้พบภาพเขียนมนุษย์โบราณ ซึ่งเป็นภาพวาดบนหน้าผาหินทรายริมฝั่งแม่น้ำโขง หันหน้าไปทางฝั่งลาว และถือเป็นภาพเขียนสีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบ

มีความยาว 200 เมตร สูงจากระดับแม่น้ำโขง 50 เมตร เป็นภาพมนุษย์ ภาพมือเด็ก ภาพมือผู้ใหญ่ ภาพสัตว์หลายชนิด อาทิ ช้าง ปลา กวาง มีสีแดง น้ำตาลเข้ม และสีดํา มีจํานวนนับร้อยภาพ คาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 5,000 – 6,000 ปี


ข้อมูลจาก

กองบรรณาธิการมติชน. 289 ข่าวดัง 3 ทศวรรษ หนังสือพิมพ์มติชน พ.ศ. 2521-2549, สำนักพิมพ์มติชน ธันวาคม 2549


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 16 พฤษภาคม 2564