1 พฤษภาคม 2454 กำเนิดกองเสือป่า รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นสมาชิกหมายเลข 1

กองเสือป่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายร่วมกับเหล่าเสือป่า (ภาพจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 “กองเสือป่า”ได้ถือกําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ มีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นสมาชิก “เสือป่าหมายเลข 1” และทรงดํารงตําแหน่งนายกองใหญ่ และสมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งอีก 16 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดพระองค์ กองเสือป่ายังได้เปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม จนมีสมาชิกเสือป่าทั้งสิ้น 141 คน

โดยกำหนดให้มีพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาแก่สมาชิกเสือป่าขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2454 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม คล้ายคลึงกับการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของทหารที่มีการอ่านโองการแช่งน้ำ และกล่าวคําปฏิญาณ

ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “เสือป่า” เป็นพระราชนิยมของข้าราชการจำนวนมาก และมีการฝึกหัดเสือป่าทุกวันหลังเวลา นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้เสือป่าเข้ารับการอบรมโดยทรงเป็นผู้สอนด้วยพระองค์เอง ณ สโมสรเสือป่าทุกบ่ายวันเสาร์ และทรงกำหนดให้เสือป่าต้องทำการซ้อมรบรวมถึงเดินทางไกลเป็นประจำทุกปี

ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2468 กิจการเสือป่าได้ซบเซาและยุติลงอย่างเงียบๆ โดยไม่เคยมีการประกาศยุบเลิกหน่วยงานอย่างเป็นทางการ แต่ปรากฏหลักฐานการสิ้นสภาพอย่างสมบูรณ์เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติให้ทรัพย์สิน กองเสือป่า ตกเป็นของคณะลูกเสือแห่งชาติ พุทธศักราช 2482

คลิกอ่านเพิ่มเติม : “เสือป่า”กองกำลังส่วนพระองค์ ร.6 ที่ทรงรักเสมือนลูก


ข้อมูลจาก

เทพ บุญตานนท์. การเมืองในการทหารไทย สมัยรัชกาลที่ 6, สำนักพิมพ์มติชน 2559

จดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์ ณ เมรุวัดเทพศิริทราวาส 1 สิงหาคม 2517


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562