ร่องรอย “ทรงวาด” ย่านการค้าสำคัญ สู่ลมหายใจในปัจจุบัน

ถอดรหัสคุณค่าของ “ถนนทรงวาด” ระยะทาง 1.2 กม. เป็นย่านการค้าบุกเบิกแห่งแรกในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่ยังมีชีวิตชีวาในปัจจุบัน ถนนเส้นนี้ส่งอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยในแง่ใดบ้าง

ซีรีส์ “ทรงวาดศตวรรษ” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ “ถนนทรงวาด” ถนนเก่าแก่อีกแห่งของไทยในแง่มุมต่างๆ มา 9 ตอนแล้ว ไล่เรียงตั้งแต่เรื่องความเป็นมา อิทธิพลต่อเศรษฐกิจ สังคม ศิลปกรรม และวัฒนธรรม ครั้งนี้มาถึงตอนที่ 10 ในเนื้อหาตอนสุดท้ายจะมาถอดบทเรียนสิ่งที่สังคมไทยสามารถเรียนรู้จาก “คุณค่า” ของถนนทรงวาดใน 3 ด้านด้วยกัน

คุณค่าของถนนทรงวาดจะสะท้อนอะไร และนำมาต่อยอดอย่างไรได้บ้าง ติดตามจากคลิปนี้

อ่านเพิ่มเติม :