“…ฉันมีแต่บ้าน อยากได้ก็เอาไปซิ เขาเลยเอาจริงๆ…” พระดำรัส กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

“—ผู้ก่อการเขาถามฉันว่า พวกเด็กๆ ที่ร่วมก่อการเขาเหนื่อยกัน ฉันจะมีอะไรให้เขาบ้าง ฉันก็เลยประชดไปว่า ฉันมีแต่บ้าน อยากได้ก็เอาไปซิ เขาเลยเอาจริงๆ—”

เป็นพระดำรัสของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ตรัสกับ นายนราภิบาล (ศิลป์ เทศะแพทย์) เลขานุการส่วนพระองค์

เป็นครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับ “บ้าน” ซึ่งทรงหมายถึง “วังบางขุนพรหม” ก่อนจะเสด็จออกจากประเทศไทยไปประทับ ณ เมืองบันดุง เกาะชวา

(จาก วาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. สำนักพิมพ์มติชน)

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป