“ศิลปวัฒนธรรมคือรากฐานของความเป็นคน ต้องสร้างคนให้อยู่ในใจเรา” : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

ร่วมระลึกถึง ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ผู้อาวุโสผู้มากด้วยประสบการณ์ ทั้งงานบริหาร งานวิชาการทางการศึกษา ที่จากไปเมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

ศิลปวัฒนธรรมขอคัดบทสัมภาษณ์บางส่วนในคอลัมน์แขกรับเชิญ “ศิลปวัฒนธรรม : รากฐานความเป็นคน” นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ที่ท่านศาสตราจารย์ระพี สาคริก กล่าวว่า “ศิลปวัฒนธรรมคือรากฐานของความเป็นคน” ดังต่อไปนี้

ศิลปวัฒนธรรมคือรากฐานของความเป็นคน ต้องสร้างคนให้อยู่ในใจเรา ถ้าเรามีจิตใจที่กว้างขวางไม่ไปยึดติดกับอะไร เราจะลงถึงรากฐานของวัฒนธรรมได้ เพราะงั้นซิผมถึงบอกว่าผมไม่ได้เรียนเกษตร ผมไม่ได้เรียนกล้วยไม้ ผมเรียนพื้นดินกับมนุษย์เกษตรคือความรักแผ่นดิน เพราะจะช่วยให้ชีวิตจะมีโอกาสอยู่กับพื้นดินถิ่นฐานของตัวเอง

แต่ว่าเวลานี้ทำไมเกษตรเราถึงได้กระเทือนมาก เพราะเขาได้ทำลายความรักพื้นดิน คงท้องถิ่นแต่ละวันจิตใจพื้นฐานถูกทำลายลงไปเรื่อย เห็นเงินตาโต เห็นลาภยศสรรเสิรญเป็นสิ่งน่าพิศวาสยั้งใจไม่อยู่ ตรงนี้แหละที่ทำให้ความสนใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกทำลาย”

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป