ที่มาของภาพถ่ายการประหารชีวิตด้วย “ปืนใหญ่” ในอิหร่าน

ภาพถ่ายระบุว่าเป็นการประหารชีวิตด้วยปืนใหญ่ในเมืองชีราซ (Shiraz) ประเทศอิหร่าน เมื่อทศวรรษที่ 1890 (ราว พ.ศ. 2433-2442)

รายงานระบุว่าการประหารชีวิตด้วยวิธีนี้มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 น่าจะริเริ่มโดยจักรวรรดิโมกุล (Mughal Empire) ที่เคยปกครองอนุทวีปอินเดียจนถึงศตวรรษที่ 19 ก่อนที่พวกโปรตุเกสจะนำไปใช้ในดินแดนอาณานิคม และแพร่หลายไปยังประเทศอื่นๆ

การประหารชีวิตด้วยวิธีการนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่อันตรายและเหี้ยมโหด ซึ่งก็ต้องตามเจตนาของรัฐโบราณที่ปกครองด้วยความหวาดกลัว

มีรายงานว่า บางครั้งผู้ที่เฝ้าดูก็ถูกลูกหลงจากลูกระเบิดที่บางครั้งผิดพลาดใส่กระสุนผิดชนิด บ้างก็ถูกเลือดและเศษชิ้นเนื้อของนักโทษร่วงหล่นใส่ราวกับสายฝนสีแดงปนกับลูกเห็บก้อนเนื้อ


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561