ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางสถลมารค

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.7 ขบวนเสด็จ ผ่านหน้าพิพิธภัณฑสถาน (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)

ในการ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จะมีการประกอบพระราชพิธีเลียบพระนคร โดยมีการจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารครวมถึงทางชลมารค อันเป็นการแสดงแสนยานุภาพในกองทัพทั้งกองทัพบกและกองทัพเรือของพระมหากษัตริย์ไทยมาแต่โบราณ

ครั้นในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้มีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางสถลมารค เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2468 (นับระบบปีปัจจุบันเป็น พ.ศ. 2469) พระองค์ประทับพระที่นั่งพุดตานทอง เริ่มจากพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ ภายพระบรมมหาราชวัง ไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม จากนั้นเสด็จฯ คืนสู่พระบรมมหาราชวัง

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : เสด็จประทับพระที่นั้งพุดตาลทองคำ ที่เกยหน้าพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : เคลื่อนขบวนออกจากเกย พระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องเช่นเดียวกับวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ แต่ทรงพระภูษาเขียนทองพื้นสีขาวตามกำลังของวันจันทร์ (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ทรงพระภูษาเขียนทองพื้นสีน้ำเงิน) และทรงชฎามหากฐินน้อย

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : สมเด็จพระราชินี เสด็จทอดพระเนตรขบวนเสด็จฯ ที่หอพระสมุดวชิราวุธ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : โต๊ะเครื่องบูชา ที่หน้าหอพระสมุดวชิราวุธ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)

ขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางสถลมารค ออกจากพระบรมมหาราชวัง ออกทางประตูวิเศษชัยศรี ผ่านถนนหน้าพระธาตุ บริเวณทิศตะวันตกของสนามหลวง และที่หน้าหอพระสมุดวชิราวุธ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เฝ้ารับเสด็จฯ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนเสด็จฯ ผ่านหน้าหอพระสมุดวชิราวุธ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนหน้า แตรวงทหารบกราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนพระราชอิสสริยยศ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนเสด็จฯ เดินตามถนนหน้าพระธาตุ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนหลัง แตรวงทหารเรือเดินตามถนนหน้าพระธาตุ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนเสด็จฯ ผ่านหน้าพิพิธภัณฑสถาน (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)

ขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางสถลมารค ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา เข้าสู่ถนนจักรพงษ์ แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพระสุเมรุเข้าสู่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : กรมทหารบกราบที่ 11 รักษาพระองค์ ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนกรมทหารบกม้ากรุงเทพฯ ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนพระราชอิสสริยยศ เดินข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนเสด็จฯ ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนเสด็จฯ ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : เจ้าประเทศราชและข้าราชการผู้ใหญ่คอยรับเสด็จที่ประตูวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคมุ่งหน้าไปวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร (ภาพจากหนังสือ รายการละเอียด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนเสด็จฯ ถึงวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : พระราชยาน พระที่นั่งพุดตานทองเทียบเกยวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)

เมื่อขวบนเสด็จฯ ถึงวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เจ้าพนักงานเทียบพระที่นั่งพุดตานทองกับเกยพลับพลาเปลื้องเครื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลื้องพระชฎามหากฐินน้อย แล้วทรงพระมหามาลาเส้าสูงสีขาว เสด็จฯ สู่พระอโบสถ ทรงจุดเครื่องธูปเทียนนมัสการพระพุทธชินสีห์ ฯลฯ

เมื่อเสร็จพระราชพิธีที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารแล้ว เสด็จฯ สู่พลับพลาเปลื้องเครื่อง ทรงชฎามหากฐินน้อย แล้วจึงประทับพระที่นั่งพุดตานทอง จากนั้นขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางสถลมารคออกจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ผ่านถนนพระสุเมรุ เข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน ถนนสนามไชย เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนพระราชอิสสริยยศ ถึงสนามไชย (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : แตรวงทหารบกม้ารวม ถึงถนนสนามไชย (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนเสด็จพระราชดำเนินทางสถลมารคบริเวณถนนราชดำเนินในมุ่งหน้าถนนสนามไชย (ภาพจากหนังสือ รายการละเอียด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนเสด็จฯ ถึงถนนสนามไชย (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : เสด็จขึ้นเกย หน้าวัดพระเชตุพนฯ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)

เมื่อขบวนเสด็จฯ ถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เจ้าพนักงานเทียบพระที่นั่งพุดตานทองกับเกยหน้าวัด พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ สู่พลับพลาเปลื้องเครื่อง ทรงเปลื้องพระชฎามหากฐินน้อย แล้วทรงพระมหามาลาเส้าสูงสีขาว เสด็จฯ สู่พระอโบสถ ทรงจุดเครื่องธูปเทียนนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากร ฯลฯ

เมื่อเสร็จพระราชพิธีที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ สู่พลับพลาเปลื้องเครื่อง ทรงชฎามหากฐินน้อย แล้วประทับพระที่นั่งพุดตานทอง จากนั้นขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางสถลมารคเข้าสู่ถนนมหาราช ถนนหน้าพระลาน เข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี เป็นอันจบพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางสถลมารค


ขอบคุณภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/

ชมภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 เพิ่มเติม