“ระฆังใหญ่สุดในไทย” ที่วัดกัลยาณมิตร ช่างไทยหล่อไม่สำเร็จ ช่างญี่ปุ่นหล่อ 3 ครั้ง

หอระฆัง วัดกัลยาณมิตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระวิหารหลวง เป็นที่แขวนระฆังใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งพระสุนทรสมาจาร (พรหม) และคณะกรรมการ ๗ คน มอบหมายในช่างทำการหล่อถวายแด่พระพุทธไตรรัตนนายก

ช่างไทยหล่อ ๑ ครั้งไม่สำเร็จ ช่างญี่ปุ่นหล่อ ๓ ครั้งจึงสำเร็จโดยนายฟูจิวารา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ ระฆังนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๙๒ เซนติเมตร มีน้ำหนัก ๑๓ ตัน

ระฆังใหญ่เมื่อหล่อสำเร็จแล้ว พ.ศ. ๒๔๗๔

ส่วนหอระฆังสำหรับแขวนระฆังใหญ่นี้มี ๒ ชั้น ชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ชั้นล่างแขวนระฆังใบใหญ่ มีบันไดขึ้นลงทั้ง ๔ ด้าน เริ่มสร้าง พ.ศ. ๒๔๗๖ สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๔๗๘

หอระฆัง วัดกัลยาณมิตร

พิเศษ ลด 40%! สมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ลดราคาพิเศษ 40% เฉพาะสมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น คลิกดูรายละเอียดที่นี่


ข้อมูลจาก: หนังสือ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โดย ธัชชัย ยอดพิชัย. วัดกัลยาณมิตรจัดพิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๓.


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป