“ระฆังใหญ่สุดในไทย” ที่วัดกัลยาณมิตร ช่างไทยหล่อไม่สำเร็จ ช่างญี่ปุ่นหล่อ 3 ครั้ง

พระสงฆ์ ยืน ข้าง ระฆัง

หอระฆัง วัดกัลยาณมิตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระวิหารหลวง เป็นที่แขวน “ระฆังใหญ่สุดในไทย” ซึ่งพระสุนทรสมาจาร (พรหม) และคณะกรรมการ 7 คน มอบหมายให้ช่างทำการหล่อถวายแด่พระพุทธไตรรัตนนายก

ช่างไทยหล่อ 1 ครั้งไม่สำเร็จ ช่างญี่ปุ่นหล่อ 3 ครั้งจึงสำเร็จ โดยนายฟูจิวารา เมื่อ พ.ศ. 2474 ระฆัง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 192 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 13 ตัน

ระฆังใหญ่สุดในไทย ระฆัง ที่ วัดกัลยาณมิตร
ระฆังใหญ่เมื่อหล่อสำเร็จแล้ว พ.ศ. 2474

ส่วนหอระฆังสำหรับแขวน “ระฆังใหญ่สุดในไทย” นี้ มี 2 ชั้น ชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ชั้นล่างแขวนระฆังใบใหญ่ มีบันไดขึ้นลงทั้ง 4 ด้าน เริ่มสร้าง พ.ศ. 2476 สร้างเสร็จ พ.ศ. 2478

หอระฆัง วัดกัลยาณมิตร

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


ข้อมูลจาก :

หนังสือ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โดย ธัชชัย ยอดพิชัย. วัดกัลยาณมิตรจัดพิมพ์ พ.ศ. 2553.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 5 ตุลาคม 2561