“ระฆังใหญ่สุดในไทย” ที่วัดกัลยาณมิตร ช่างไทยหล่อไม่สำเร็จ ช่างญี่ปุ่นหล่อ 3 ครั้ง

หอระฆัง วัดกัลยาณมิตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระวิหารหลวง เป็นที่แขวนระฆังใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งพระสุนทรสมาจาร (พรหม) และคณะกรรมการ ๗ คน มอบหมายในช่างทำการหล่อถวายแด่พระพุทธไตรรัตนนายก

ช่างไทยหล่อ ๑ ครั้งไม่สำเร็จ ช่างญี่ปุ่นหล่อ ๓ ครั้งจึงสำเร็จโดยนายฟูจิวารา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ ระฆังนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๙๒ เซนติเมตร มีน้ำหนัก ๑๓ ตัน

ระฆังใหญ่เมื่อหล่อสำเร็จแล้ว พ.ศ. ๒๔๗๔

ส่วนหอระฆังสำหรับแขวนระฆังใหญ่นี้มี ๒ ชั้น ชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ชั้นล่างแขวนระฆังใบใหญ่ มีบันไดขึ้นลงทั้ง ๔ ด้าน เริ่มสร้าง พ.ศ. ๒๔๗๖ สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๔๗๘

หอระฆัง วัดกัลยาณมิตร

เชิญร่วมทัวร์ One Day Trip ทริป 1 วันที่ทำให้คอศิลปวัฒนธรรมอิ่มเอมใจ ในทัวร์ ปริศนา วัดกัลยาณมิตรเรื่องระทึกสองแผ่นดิน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 กับวิทยากร ธัชชัย ยอดพิชัย ผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124 หรือ 08-2993-9097, 08-2993-9105


ข้อมูลจาก: หนังสือ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โดย ธัชชัย ยอดพิชัย. วัดกัลยาณมิตรจัดพิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๓.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก เมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป