“ไทยประกันชีวิต” จัดโครงการ “Read For Life” มอบพ็อกเก็ตบุ๊ก-นิตยสารเครือมติชน แก่ 60 ชุมชน

ไทยประกันชีวิต
ผู้บริหาร บมจ.ไทยประกันชีวิต นำโดย คุณไชย ไชยวรรณ ร่วมรับมอบพ็อกเก็ตบุ๊กและนิตยสารในเครือมติชน

“ไทยประกันชีวิต” เดินหน้า “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” ปีที่ 2 มอบพ็อกเก็ตบุ๊ก นิตยสารศิลปวัฒนธรรม และนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ในเครือมติชน แก่ชุมชน 60 แห่งทั่วประเทศ เสริมความแกร่งสังคมการอ่าน

ไทยประกันชีวิต
คุณไชย ไชยวรรณ (ซ้าย) และคุณปานบัว บุนปาน (ขวา)

วันที่ 18 เมษายน 2566 ที่อาคารมติชน คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบพ็อกเก็ตบุ๊กและนิตยสารจากเครือมติชน โดยมี คุณปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเครือมติชน โดยไทยประกันชีวิตได้จัดซื้อพ็อกเก็ตบุ๊กและนิตยสารในเครือมติชน มูลค่ารวม 800,000 บาท เพื่อมอบแก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสาขา 60 แห่งทั่วประเทศ

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” ซึ่งไทยประกันชีวิตจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมการอ่าน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย เป็นการดำเนินตามแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรกับสังคม ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน (SD Master Plan) ซึ่งไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่จัดทำขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนตามแนวทาง ESG เพื่อให้ทุกฝ่ายในสังคมได้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน 

ไทยประกันชีวิต
ส่วนหนึ่งของพ็อกเก็ตบุ๊กสำนักพิมพ์มติชน ในโครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” ปีที่ 2

ภายใต้โครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” ปีที่ 2 ไทยประกันชีวิตได้คัดสรรพ็อกเก็ตบุ๊กของสำนักพิมพ์มติชน ที่มีเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจและเล่มที่ได้รับรางวัล เพื่อมอบแก่ชุมชนต่าง ๆ เช่น “บทเรียนเพื่อโลกหลังการระบาด Ten Lessons for a Post-Pandemic World” แปลโดย วิภัชภาค, “ปีศาจ” โดย เสนีย์ เสาวพงศ์, “สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น” โดย หนุ่มเมืองจันท์, “ก้าวใหญ่ๆ ใช้ใจเริ่ม” โดย กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร, “วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง” โดย ครูดิน-สถาวร จันทร์ผ่องศรี, “ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว” โดย ธนินท์ เจียรวนนท์, “เมื่อความจนเฆี่ยนตีผม” โดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

หนังสือที่ได้รับรางวัล มีเช่น “วินาทีไร้น้ำหนัก” โดย วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวนิยาย จากรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2565, “คนจรดาบ” โดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวนิยาย จากรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2566 นอกจากนี้ ไทยประกันชีวิตยังมอบสมาชิกรายปี นิตยสารศิลปวัฒนธรรม และ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน แก่ห้องสมุดชุมชน และห้องสมุดโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวม 60 แห่งอีกด้วย

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของไทยประกันชีวิตที่เข้าร่วมพิธีรับมอบพ็อกเก็ตบุ๊ก ยังประกอบด้วย คุณฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร, คุณดวงนภารัตน์ ศรีสุข ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร, คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และ คุณพิมพ์ลดา ไชยวรรณ ผู้จัดการ สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ด้านคณะผู้บริหารเครือมติชน ประกอบด้วย คุณวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธานกรรมการ, คุณสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์ และบรรณาธิการ นสพ.ข่าวสด, คุณสุดารัตน์ วันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและโฆษณา, คุณจำลอง ดอกปิก บรรณาธิการ นสพ.มติชน, คุณดิษนีย์ นาคเจริญ บรรณาธิการ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ, คุณสุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร บรรณาธิการนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, คุณศรวิษฐ์ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา และ คุณชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด ในเครือมติชน

ไทยประกันชีวิต
คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต และคุณฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์

คุณฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร ไทยประกันชีวิต เล่าถึงที่มาของโครงการว่า เริ่มเมื่อปี 2565 ในโอกาสครบ 80 ปี ไทยประกันชีวิต จึงมองถึงกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะเรื่อง “หนังสือ” ที่จะช่วยส่งเสริมสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร และนึกถึงเครือมติชน ซึ่งมีสำนักพิมพ์มติชน จัดพิมพ์หนังสือหลากหลายแนว สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ปีที่ผ่านมาจึงนำหนังสือของสำนักพิมพ์มติชน เน้นหนังสือแนวสร้างแรงบันดาลใจ บริจาคให้โรงเรียน 80 แห่งทั่วประเทศ ปีนี้เมื่อดำเนินโครงการต่อเนื่อง จึงร่วมมือกับเครือมติชนอีกครั้ง 

“ผลตอบรับคือทั้ง 80 โรงเรียนที่ได้รับหนังสือจากโครงการนี้มีความพอใจ เพราะช่วยให้คนในชุมชนและนักเรียนได้มีหนังสืออ่านอย่างหลากหลาย ตรงกับความมุ่งมั่นตั้งใจของไทยประกันชีวิตที่ต้องการให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า” ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร เผย

ด้าน คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ไทยประกันชีวิต เสริมว่า หนังสือในโครงการนี้เป็นการหนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีนี้มีหนังสือหลากหลายแนวมากขึ้น เช่น วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ฯลฯ เพื่อให้ทุกคนสนุกกับการอ่าน ขณะเดียวกันเมื่อจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ก็ได้ขยายกลุ่มไปยังห้องสมุดโรงพยาบาล ห้องสมุดอาชีวศึกษา เป็นการกระจายความรู้อย่างทั่วถึง

“ที่ต้องเป็นสำนักพิมพ์มติชน เพราะมีชื่อเสียง และนักเขียนเป็นที่รู้จักของนักอ่านทั่วประเทศ เช่น หนุ่มเมืองจันท์ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้สังคมได้ หวังว่าหนังสือที่ไทยประกันชีวิตมอบไปยังชุมชน 60 แห่งทั่วประเทศในปีนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้มากขึ้น” ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กล่าว 

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 18 เมษายน 2566