3 สาวพี่น้องตระกูลซ่ง กับฉายาผู้รักเงิน รักชาติ และรักอำนาจ

(จากซ้าย) ซ่งชิงหลิง, ซ่งอ้ายหลิง, ซ่งเหม่ยหลิง

บรรดาผู้หญิงที่มีความสามารถในประเทศจีน บุตรสาวของตระกูลซ่ง หรือครอบครัวของชาลีซ่ง ได้แก่ ซ่งอ้ายหลิง, ซ่งชิงหลิง, และซ่งเหม่ยหลิง เป็นที่กล่าวถึงเสมอ

ไม่ว่าจะหน้าตาที่งดงาม ความรู้ความสามารถ ที่พวกเธอที่ได้จากการศึกษาสมัยใหม่จากอเมริกา เนื่องจากชาลีซ่งบิดาของพวกเธอไปสร้างครอบครัวอยู่ที่นั้น และความมีชื่อเสียงของชายที่พวกเธอแต่งงานด้วย จนมีการนำเรื่องราวชีวิตของของพวกเธอมาทำเป็นภาพยนตร์ชื่อ สามพี่น้องตระกูลซ่ง (The Soong Sister)  ในปี 1997

หากความคิดความเชื่อ และเส้นทางเดินที่ค่อยแยกออกจากกัน พวกเธอจึงได้รับฉายาจากแตกต่างกันไป

ซ่งอ้ายหลิง (1888 –1973) บุตรสาวคนโต เธอแต่งงานกับดร.ข่งเสียงซี นักเศรษฐศาสตร์ผู้สืบตระกูลนายธนาคาร เป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ของสาธารณรัฐจีน เมื่อเป็นรัฐมนตรีคลัง ปฏิบัติตามคําสั่งของเจียงไคเช็คผู้เป็นน้องเขย ด้วยการพิมพ์ธนบัตรไม่อั้นจนเงินหมดค่ากลายเป็นเศษกระดาษ ซ่งอ้ายหลิงเธอได้ชื่อว่า“รักเงิน”

ซ่งชิงหลิง (1893 –1981) บุตรสาวคนกลาง ที่เข้าร่วมงานปฏิวัติกับดร.ซุนยัตเซ็น และภายหลังได้แต่งงานกับดร.ซุนยัตเซ็น เธอคัดค้านเจียงไคเช็คน้องเขยที่เป็นผู้นําจีนมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปกครองจีนเยี่ยงเผด็จการทรราช ไม่ยอมต่อสู้กับญี่ปุ่น หันมารบกับคอมมิวนิสต์ เธอถือว่าเจียงไคเช็คทรยศต่ออุดมคติของดร.ซุนยัตเซ็น  ตลอดเวลาที่เจียงไคเช็คเป็นผู้นําจีน มาดามซุนจึงเป็นสัญลักษณ์ของดร.ซุนเสมอมา

เมื่อเหมาเจ๋อตงสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้น เธอก็ได้ดํารงตําแหน่งรองประธานรัฐบาลกลาง หรือรองประธานาธิบดี ในเดือนพฤษภาคม ปี 1981 ซ่งชิงหลิงได้รับตำแหน่งพิเศษเป็น “ประธานาธิบดีกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” ชาวจีนยกย่องเธอว่า มาดามซุนผู้ “รักชาติ”

ซ่งเหม่ยหลิง (1898-2003) บุตรสาวคนเล็ก เธอแต่งงานกับเจียงไคเช็ค เมื่อเป็นมาดามเจียง เธอไม่ยอมเป็นช้างเท้าหลังของสามีตามแบบฉบับผู้หญิงจีนสมัยเก่า แต่ต้องการเป็นช้างเท้าหน้าเดินเคียงข้างไปกับสามี ชาวจีนถึงกล่าวว่า มาดามเจียงใช้อํานาจยิ่งกว่านายพลเจียงเสียอีก เมื่อเจียงไคเช็คเป็นประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค มาดามเจียงเป็นบุคคลสำคัญในวงการเมืองจีนเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสาธารณรัฐจีน ได้ชื่อว่าเป็นหญิงที่ “รักอํานาจ”


ข้อมูลจาก

ทวีป วรดิลก. เหมาเจ๋อตง ฮ้องเต้นักปฏิวัติ, สำนักพิมพ์มติชน 2545


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564