การเมืองเรื่อง “ฝ่ายซ้าย” และ “ฝ่ายขวา” : คำว่า “ซ้ายขวา” เกี่ยวกับการเมืองอย่างไร?

ประชุมสภา การเมือง ฝรั่งเศส แบ่งที่นั่ง ฝ่ายซ้าย ฝ่ายขวา
การประชุมสภาฐานันดรในวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1789 เป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายเหตุการณ์ในการปฏิวัติฝรั่งเศส

ในบทสนทนาเกี่ยวกับ การเมือง ทุกวันนี้ เรามักจะได้ยินคำว่า “ฝ่ายซ้าย” และ “ฝ่ายขวา” อยู่บ่อย ๆ แต่เคยรู้ไหมว่าจริง ๆ แล้ว ซ้าย – ขวา ในบริบททางการเมืองนี้หมายถึงอะไร? และมีที่มาจากไหน?

คำว่า “ซ้าย” และ “ขวา” ที่คุ้นกันคำเรียกว่า ฝ่ายซ้าย และ ฝ่ายขวา ในบริบททางการเมืองเป็นคำเรียกแนวคิด 2 ฝ่าย คือฝ่าย “เสรีนิยม” และ “อนุรักษนิยม” โดยที่มาของเรื่องซ้าย ๆ ขวา ๆ นี้มีจุดเริ่มต้นมาจาก การเมือง ในประเทศฝรั่งเศสในช่วง ค.ศ. 1789 หรือในขณะที่มีเหตุการณ์ ปฏิวัติฝรั่งเศส

ขณะนั้นได้มีการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส เพื่อหารือกันในการร่างรัฐธรรมนูญ ในที่ประชุมนี้แต่ละฝ่ายได้แบ่งที่นั่งกันอย่างชัดเจนคือ…

กลุ่มเสรีนิยมที่สนับสนุนการปกครองแบบประชาธิปไตยนั่งทางด้านซ้ายของกษัตริย์ ส่วนกลุ่มอนุรักษนิยมที่สนับสนุนฝ่ายราชวงศ์นั้นนั่งอยู่ทางด้านขวาของกษัตริย์

จากตำแหน่งการนั่งดังกล่าว ทำให้นักข่าวชาวฝรั่งเศสเขียนข่าว โดยใช้ชื่อเล่นของแนวคิดทั้งสองขั้วตามฝั่งที่สมาชิกของแต่ละฝ่ายนั่ง ถือเป็นการบุกเบิกการเรียกสองขั้วแนวคิดตามฝั่งที่ใช้กันแพร่หลายกันมาจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม การเรียกขั้วการเมืองแบบซ้าย ๆ ขวา ๆ เพิ่งจะเริ่มแพร่เข้ามาในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นี้เอง แต่ว่าเรื่องตำแหน่งที่นั่งในรัฐสภาของสหรัฐอเมริกานั้นกลับพบว่า ไม่เป็นไปตามสูตรเรื่องซ้ายขวาอย่างในการประชุมที่ฝรั่งเศส

กล่าวคือ สมาชิกพรรคริพับลิกัน (ฝ่ายอนุรักษนิยม) จะนั่งอยู่ทางด้านซ้ายของประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่วนสมาชิกพรรคเดโมแครต (ฝ่ายเสรีนิยม) ก็จะนั่งทางด้านขวาของประธานสภาผู้แทนราษฎร

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


อ้างอิง :

Andrews.e.(2016). Election 101: Where did the terms “left wing” and “right wing” come from?. November 21,2018, from https://www.history.com/news/election-101-how-did-the-political-labels-left-wing-and-right-wing-originate

Why Left and Right Mean Liberal and Conservative. November 21,2018, from https://www.dictionary.com/e/leftright/?prev=t


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561