การเมืองเรื่อง “ซ้าย-ขวา” : คำว่า “ซ้ายขวา” มาเกี่ยวกับการเมืองได้อย่างไร?

ภาพกราฟฟิตี้รูปฮิลลารี คลินตัน และโดนัลด์ ทรัมป์ บนกำแพงที่ประเทศอิสราเอล (ภาพจาก AFP)

ในบทสนทนาเกี่ยวกับการเมืองทุกวันนี้ เรามักจะได้ยินคำว่า “ฝ่ายซ้าย” และ “ฝ่ายขวา” อยู่บ่อย ๆ แต่เคยรู้ไหมว่าจริง ๆ แล้ว ซ้าย – ขวา ในบริบททางการเมืองนี้หมายถึงอะไร? และมีที่มาจากไหน?

คำว่า “ซ้าย” และ “ขวา” ในบริบททางการเมืองเป็นคำเรียกแนวคิด 2 ฝ่าย คือฝ่าย “อนุรักษ์นิยม” และฝ่าย “เสรีนิยม” โดยที่มาของเรื่องซ้าย ๆ ขวา ๆ นี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการเมืองในประเทศฝรั่งเศสในช่วง ค.ศ. 1789 หรือในขณะที่มีเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศส

ในขณะนั้นได้มีการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสเพื่อหารือกันในการร่างรัฐธรรมนูญ ในที่ประชุมนี้แต่ละฝ่ายได้แบ่งที่นั่งกันอย่างชัดเจนคือ กลุ่มเสรีนิยมที่สนับสนุนการปกครองแบบประชาธิปไตยนั่งทางด้านซ้ายของกษัตริย์ ส่วนกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่สนับสนุนฝ่ายราชวงศ์นั้นนั่งอยู่ทางด้านขวาของกษัตริย์

จากตำแหน่งการนั่งดังกล่าว ทำให้นักข่าวชาวฝรั่งเศสเขียนข่าวโดยใช้ชื่อเล่นของแนวคิดทั้งสองขั้วตามฝั่งที่สมาชิกของแต่ละฝ่ายนั่ง ถือเป็นการบุกเบิกการเรียกสองขั้วแนวคิดตามฝั่งที่ใช้กันแพร่หลายกันมาจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม การเรียกขั้วการเมืองแบบซ้าย ๆ ขวา ๆ นี้เพิ่งจะเริ่มแพร่เข้ามาในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นี้เอง แต่ว่าเรื่องตำแหน่งที่นั่งในรัฐสภาของสหรัฐอเมริกานั้นกลับพบว่าไม่เป็นไปตามสูตรเรื่องซ้ายขวาอย่างในการประชุมที่ฝรั่งเศส กล่าวคือ สมาชิกพรรคริพับลิกัน (ฝ่ายอนุรักษ์นิยม) จะนั่งอยู่ทางด้านซ้ายของประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่วนสมาชิกพรรคเดโมแครต (ฝ่ายเสรีนิยม) ก็จะนั่งทางด้านขวาของประธานสภาผู้แทนราษฎร


อ้างอิง

Andrews.e.(2016). Election 101: Where did the terms “left wing” and “right wing” come from?. November 21,2018, from https://www.history.com/news/election-101-how-did-the-political-labels-left-wing-and-right-wing-originate

Why Left and Right Mean Liberal and Conservative. November 21,2018, from https://www.dictionary.com/e/leftright/?prev=t


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561